Milj?politikk

Penger til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden

Fylkesmannen i Vest-Agder f?r 300 000 kroner fra Klima- og forurensningsdirektoratet til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden i 2011.
Kristiansandsfjorden er ett av de prioriterte omr?dene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sj?bunn.
De viktigste opprydningstiltakene i fjorden er allerede gjennomf?rt, og i 2010 ble det satt i gang milj?overv?kning i fjorden for ? vurdere effekten av oppryddingen.
Vil p?g? i noen ?r
Fylkesmannen i Vest-Agder leder arbeidet med overv?kningsprogrammet, som skal p?g? i noen ?r framover. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gj?r det praktiske arbeidet. I tillegg til Klif vil ogs? industrien, kommunen og Forsvaret bidra ?konomisk til overv?kningsprogrammet.
Overv?kingen er koordinert med annen statlig milj?overv?king og industriens egne overv?kingsprogrammer n?r bedriftsomr?dene.
Renere sj?bunn langs kysten
Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sj?bunn omfatter 17 prioriterte fjordomr?der. Kristiansandsfjorden er ett av disse omr?dene.
et er den som har forurenset, som har ansvar for ? rydde opp og betale for det.
For ? f? til en helhetlig opprydning i omr?der der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er st?rre enn de ansvarlige selv kan b?re, har Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet. Klif fordeler disse statlige pengene etter behov og i tr?d med nasjonale prioriteringer.
Sp?rsm?l kan rettes til Klif:
overingeni?r Kristine Mordal Hessen, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 37 58, e-post: [email protected]
sjefingeni?r Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen
telefon: 22 57 34 58, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fortum Fjernvarme   #Hafslund Fjernvarme   #MW   #NVE