Energisp?rsm?l

Plan er blitt Milj?fyrt?rn

Plan Norge ble tirsdag 11. desember sertifisert som Milj?fyrt?rn av Oslo kommune. Fremover forplikter organisasjonen seg til ? redusere milj?utslipp og iverksette tiltak som sparer milj?et. Plans milj?tiltak bidrar til ? plassere Oslo i milj?toppen i verden.
Stiftelsen Milj?fyrt?rn er en milj?sertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til ? drive l?nnsomt og milj?vennlig. M?let er at milj?tiltakene skal v?re l?nnsomme,konkrete, relevante og enkle for bedriftene.
– Vi er stolte over ? bidra til reduserte utslipp og til energisparing. Men selve Milj?fyrt?rn-sertifiseringen er ikke m?let v?rt, men et virkemiddel for at vi skal strekke oss videre for ? spare milj?et, poengterer Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
Langvarig fokus p? milj?
Plan har lenge prioritert milj?vennlige innkj?p, energisparing gjennom ? sl? av PC og lys om natten, samt ? begrense flyreiser ved ? ha video- og telefonm?ter. Nye tiltak som er innf?rt er installering av varmepumper, nye retningslinjer for milj?besparelser i tjenestereiser, samt kursing av alle ansatte i hvordan organisasjonen kan bli mer milj?vennlig.
Det er Oslo kommune som deler ut milj?sertifikatene i Oslo. Plan Norge var en av 35 offentlige og private bedrifter som i dag mottok Milj?fyrt?rn-diplomer i Oslo r?dhus. Med disse nye sertifiseringene har Oslo n? over 840 milj?fyrt?rn, hvorav nesten 500 er private bedrifter.
Viktig med b?rekraftig milj?vern
Som tidligere milj?vernminister er Bj?rn?y spesielt opptatt av at milj?engasjementet forankres i alle ledd slik at det blir b?rekraftig, samt at milj?kompetansen styrkes. Plan Norge har n? kurset en av sine ansatte som milj?konsulent, samt opprettet en milj?gruppe best?ende av fire ansatte fra ulike avdelinger. Disse har i samarbeid med alle ansatte arbeidet fram ulike tiltak for ? redusere utslipp og avfall, samt spare energi og redusere sykefrav?ret.
– For ? oppn? reell endring er vi avhengig av at alle tr?r til. Vi har derfor lagt vekt p? at alle ansatte skal bidra med forslag til hvordan vi kan redusere utslipp, og kontinuerlig bidra til en enda mer
milj?vennlig organisasjon, sier Bj?rn?y.
Inspirert milj?konsulent
Fremover vil Plan Norges milj?konsulent, Martin Fismen, v?re den som f?lger opp hvordan organisasjonen oppfyller kravene for ? v?re et Milj?fyrt?rn, og han ?nsker at Plan skal strekke seg lengre enn i dag.
– Vi har gjort et bra grunnarbeid for ? f? sertifiseringen, men vi skal ikke la dagens diplom bli en hvilepute, lover Fismen.
– Fremover vil varmepumpene reduserer energiforbruket v?rt, og vi har som m?l ? redusere b?de kj?ring i jobbsammenheng og flyreiser med 20 prosent innen 2015. I tillegg planlegger vi ? innf?re ?kologiske produkter i kantinen, og prioritere innkj?p av milj?merkede produkter og leverand?rer til v?r daglige drift, fortsetter Fismen.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finn Erik Arctander   #Hallingdal Kraftnett   #Telinet Energi Nordmenn   #Telinet Energi Telefon