Milj?teknikk

Politikerne styrer kraftmarkedet

Vel 20 ?r etter dereguleringen av det norske kraftmarkedet, styres prisen igjen av politikere, skriver Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS i en markedskommentar.
Kraftmarkedet er preget av at forbruket faller, samtidig som det bygges stadig mer fornybar produksjon. Situasjonen er n? at Norden og Europa sitter med et stort energioverskudd p? elektrisitet. CO2-avgiftene er omtrent borte. Der vi f?r var opptatt av nedb?ren p? Hardangervidda, har vi n? fokus p? de politiske drivkreftene i Europa og verden generelt.
Mange prisdrivere
Vi forst?r at politikere kan styre alt rundt oss, men m?lsettingen med dereguleringen av str?mmarkedet i 1991 var ? skape et fritt marked. Der er vi ikke lengre. Politikere styrer n? en rekke prisdrivende krefter i str?mmarkedet. Ettersp?rselen etter str?m henger n?ye sammen med
konjunkturene. EU f?rer motkonjunkturpolitikk innenfor rammene av hva de kan og vil gj?re i EU. Da presidenten i den europeiske sentralbanken, Mario Draghi sist sommer uttalte at “ECB would do whatever it takes to save the euro”, reagerte flere markeder umiddelbart ? ogs? str?mmarkedet.
Kullkraft og CO2
Kullkraften er p?lagt en kvoteplikt for sitt CO2-utslipp, og CO2-kvotene omsettes i et marked som er regulert i forhold til et maksimalt tillatt utslipp for Europa. I det siste har det v?rt en omfattende prosess i EU-parlamentet om endring av reglene i dette systemet, og prisen p? CO2 beveger seg hver gang en parlamentariker uttaler seg. Str?mprisen i Norden g?r h?nd i h?nd med kvoteprisen. Tysklands forbundskansler Angela Merkel uttalte nylig at hun var for at noe skulle gj?res med kvotepolitikken. Str?mprisen l?ftet seg umiddelbart ett ?re.
Elsertifikat
Ny fornybar kraftutbygging skjer og skal skje i stor skala. I Norden er dette relatert til sertifikatsystemet for Norge og Sverige, noe som er en ren subsidie til utbygger. Da er vi akkurat der vi var f?r 1991, da politikere bestemte utbyggingstakten lokalt. I Europa bygges det enormt med vindm?ller og solceller, subsidiert av forbrukere. H?yre uttalte nylig at de ville inkludere sm?kraftverk fra 2003 i sertifikatsystemet dersom de kom i regjering. Sertifikatprisen i markedet falt umiddelbart ett ?re.
Globale krefter
De globale kreftene handler mye om Kina klarer ? fortsette sin vekst. Dette er ren politikk. Alt kullet de importer g?r p? bekostning av kullkraftprisen i Europa. Dersom Kina vokser saktere enn ventet, faller kullprisen globalt. USA har funnet mye skifergass i senere tid. De kan n? eksportere dette, men eksport av energi er et f?lsomt tema i USA. Hvorvidt USA skal eksportere LNG til Europa i fremtiden, avgj?res av de amerikanske folkevalgte. Igjen sitter politikerne med makten over energiprisene.
Atomanlegg forsvinner
Tysklands forbundskansler Angela Merkel annonserte f? dager etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011, at en rekke atomanlegg i Tysland skulle legges ned. Uttalelsen resulterte i at str?mprisen ?kte med tre ?re/kWh i l?pet av kort tid. Hvorvidt Tyskland faktisk legger ned sine atomanlegg avhenger av hvilke politikere som blir valgt inn i den tyske Forbundsdagen i september i ?r. Resultatet av det det tyske valget vil med andre ord kunne p?virker str?mprisen betydelig.
Politisk styring
Ser vi n? p? terminmarkedet for str?m i Norden og Europa, er det mye som tyder p? markedet forventer politisk styring i tiden fremover. Prisniv?ene tilsier at Europa snart skal over p? BNP vekst, og at CO2-kvotesystemet vil bli reformert. I Norden vil sertifikatsystemet vil best?, og bidra til finansiering av ny fornybar energi. Forventningene er ogs? at Kina skal vokse like mye videre som de har gjort f?r. I Europa vil mye av kjernekraften bli faset ut, og andelen ny fornybar energi vil ?ke. Markedet har liten tro p? at USA vil sende mye gass til Europa. Vi konkluderer med at gode intensjoner og et kraftmarked som var klar for markedskreftene, igjen opplever at politikerne vil styre!
Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst kraftleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 4,7 milliarder kroner i 2011.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.0050

Similar Posts