Milj?teknikk

Positive signaler om verdiskaping i regjeringserkl?ringen

– Mer fornybar energi, mer nett og kortere saksbehandling er gode tiltak for ? ?ke verdiskapingen fra norske energiressurser. Det er dessuten sv?rt positivt at regjeringen legger til rette for flere mellomlandsforbindelser, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge om regjeringserkl?ringen som ble fremlagt mandag kveld.

P? et overordnet plan ser det ut til at den nye regjeringen tenker riktig for ? sikre helhetlige og gode l?sninger b?de globalt og nasjonalt. Dette viser seg blant annet i viktige forslag som:
? Legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning, klimautfordringer og n?ringsutvikling sees i sammenheng.
? Sikre en balanse mellom utbyggingen av fornybar energi og utbyggingen av mellomlandsforbindelser.
? Arbeide for ? styrke EUs kvotesystem (EU ETS) som virkemiddel for ? n? europeiske klimam?l etter 2020.
? Sikre gode rammebetingelser for energiintensiv norsk industri
Satser p? fornybar energi
Regjeringserkl?ringen gir ogs? flere positive signaler om satsingen p? fornybar energi. Blant dem kan nevnes:
? ?ke fornybar kraftproduksjon i Norge.
? Heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for sm?kraftverk fra 5 MVA til 10 MVA.
? Lage helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres.
? Styrke forskningssentrene for fornybar energi.
– Disse tiltakene er skritt i riktig retning for ? utl?se det fortsatt store utviklingspotensialet for fornybar energi i Norge, sier Ulseth.

Raskere saksbehandling
Regjeringen viser ogs? i regjeringsplattformen en sterk vilje til ? redusere saksbehandlingstid og forenkle regelverk. For energisektorens del gir det seg blant annet utslag i to viktige punkter:
? Fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap, og erstatte den med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav.
? Tiltaksplan for ? redusere samlet konsesjonsbehandlingstid for utbygging av kraft og overf?ringsnett.
Vil endre nettstrukturen
Et annet punkt med stor betydning for n?ringen er nettstruktur. I tr?d med tidligere signaler er regjeringserkl?ringen tydelig p? at man ?nsker f?rre og mer robuste nettselskaper for, som det heter “..? ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene.”
– Vi konstaterer at det er et sterkt ?nske om ? ta grep i nettstrukturen. Jeg antar at dette legger f?ringer for Reiten-utvalgets arbeid med fremtidens oppgaver og roller i nettet. Her har energin?ringen en viktig rolle i ? sikre et godt beslutningsgrunnlag for politikerne, sier Ulseth.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Color Airs   #Nic Nilsen   #Oslo Lufthavn   #Tord Tangvik