Klimasp?rsm?l

Presentasjon av N?ringslivets klimahandlingsplan

USAs energiminister Steven Chu og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen m?tte fredag noen av Norges fremste energiforskere til konferanse i Forskningsr?det.
Steven Chu i Forskningsr?det 11. desember. Som amerikansk energiminister skal han virkeliggj?re en sv?rt ambisi?s agenda, som omfatter store ?konomiske investeringer i alternativ og fornybar energi, millioner av nye arbeidsplasser i energisektoren, f? slutt p? USAs avhengighet av importert olje og finne svaret p? den globale klimakrisen. (Foto: Arne Langleite) Chu, som er forsker og tidligere nobelprisvinner i fysikk (1997), var i Oslo i president Barack Obamas f?lge.
Tema for konferansen hos Forskningr?det var klima/milj?-forskning og forskning p? ren energi, og norsk-amerikansk samarbeid p? disse omr?dene.
– Dette har v?rt en storartet anledning for oss til ? presentere norsk klima- og energiforskning for den amerikanske energiministeren, sier administrerende direkt?r Arvid Hallén i Forskningsr?det.
P? seminaret fikk Chu presentasjoner av fra flere av de ledende norske forskningsmilj?ene innen klima og fornybar energi.
Inspirerende og viktig
– Flere norske forskningsmilj?er er i verdensklasse, sier Hallén. – I en tid hvor arbeidet med energisp?rsm?l er viktigere enn noensinne, er en direkte dialog med den amerikanske energiministeren b?de inspirerende og viktig.

Energiminister Steven Chu med adm. dir. Arvid Hallén (t.v.) og kollega Terje Riis-Johansen. (Foto: Arne Langleite) Chu sitter i en sv?rt sentral posisjon, og under bes?ket viste han sitt sterke engasjement for fornybar energi.De norske forskerne som deltok hadde presentasjoner med f?lgende temaer for den amerikanske energiministeren:
Prof. Helge Drange, Bjerkne-senteret/UiB: Climate change research in Norway ? with focus on impacts and findings from polar areas
Dr. Nils R?kke, SINTEF Energi: Carbon capture and storage ? Norway as leading partner for R&D collaboration
Dr. Erik Lindeberg, SINTEF Energi: Norwegian experiences with CO2 storage and future R&D challenges
Prof. Torgeir Moan, NTNU: Deep water offshore wind ? R&D activities based on Norway?s competence and experience from the offshore petroleum and maritime industries
Dr. Petter St?a, SINTEF Energi: Solving intermittency challenges of large penetration of renewable by grid enforcement, market design and integration with hydro power
Dr. Alf Bj?rseth, Scatec: Solar cells ? the development of a new successful Norwegian industry ? R&D focus and future prospects

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (t.h.) inviterte sin amerikanske kollega Steven Chu (nr. 5 f.v.) til Norge. Forskningsr?dets administrerende direkt?r Arvid Hallén (nr. 4 f.v.) samlet Chu og noen av Norges fremste energiforskere til seminar 11. desember. (Foto: Arne Langleite)

Olje-og energiminister Terje Riis-Johansen inviterte Chu til Norge da de to m?ttes for noen uker siden. L?rdag reiser begge energiministrene til Suldal kommune i Rogaland, n?rmere bestemt til Ulla-F?rrevassdraget og Saurdal, Norges st?rste pumpekraftverk. P? vei dit kj?rer de over Bl?sj? i helikopter. Deretter skal de bes?ke Kvilldal, Norges st?rste pumpekraftverk. Om ettermiddagen drar de til Mongstad, som er et pionerprosjekt, ogs? i internasjonal sammenheng.
Minister med enorme oppgaver
Dr. Steven Chu har de siste ?rene investert sin vitenskapelige karriere i ? jakte p? nye l?sninger p? energiutfordringene og stoppe klimaendringene. Det er ingen liten oppgave han f?tt. Han skal virkeliggj?re en sv?rt ambisi?s agenda, som omfatter store ?konomiske investeringer i alternativ og fornybar energi, millioner av nye arbeidsplasser i energisektoren, slutten p? USAs avhengighet av importert olje og svaret p? den globale klimakrisen.
Forskningen hans omfatter blant annet atomfysikk, kvantefysikk, endringer av polymerer og biofysikk p? enkeltmolekylniv?. Han har testet fundamentale teorier innen fysikken. Mest kjent er han for ? ha utviklet metoder for ? anvende laser til isolere og kj?le ned atomer.
Fram til han ble utnevnt, var Dr. Chu direkt?r for OE?s Lawrence Berkeley National Lab, og professor i fysikk, og molekyl?r- og cellebiologi ved University of California.
Dr. Steven Chu, USAs energiminister, fikk Nobelprisen i fysikk i 1997. En brobygger
Han har hatt stor suksess med
? anvende teknikker fra atomfysikken innenfor molekyl?r biologi. Ved Stanford var han med p? ? starte Bio-X, et multidisiplin?rt initiativ for ? bringe sammen forskning innen fysikk og biologi, med ingeni?rfag og medisin. I tillegg til at hans egen forskning har v?rt eksellent, er Dr. Chu ogs? en viktig brobygger.
USAs energiminister er medlem av the National Academy of Sciences, the American Philosophical Society, the Chinese Academy of Sciences, Academica Sinica, the Korean Academy of Sciences and Technology og et utall andre vitenskapelige institusjoner. Han har doktorgraden sin fra Berkeley, men er ?resdoktor ved hele 10 andre universiteter.
Han er 61 ?r, f?dt Saint Louis, Missouri. Kona Jean har ogs? doktorgrad i fysikk, fra Oxford og har v?rt stabssjef i flere runder for rektor ved Stanford.
Jakt p? nye energikilder er et nasjonalt oppdrag
Da president Obama kunngjorde valget av Dr. Chu til posten som energiminister 15. desember 2008, sa han: ?Framtida for ?konomien v?r og v?r nasjonale sikkerhet er uatskillelig knyttet til en utfordring: energi? Steven har br?ytet nye veier som forsker, som l?rer, og som administrator, og har nylig ledet Berkeley National Laboratory i jakten p? nye alternative og fornybare energikilder. Han er spesielt godt egnet til ? bli energiminister samtidig med at vi gj?r denne jakten til det overordnede form?let med virksomhet til Energidepartementet, og ogs? et nasjonalt oppdrag.?0000

Similar Posts