Klimasp?rsm?l

Presentasjon av NHOs klimakompass i K?benhavn 11.desember

Hvordan bidrar egentlig handel med klimakvoter til reduserte utslipp av klimagasser? Og hvilken rolle spiller du i den store sammenhengen? Svarene f?r du i denne animasjonsfilmen utviklet av SFT og Klimal?ftet.
http://www.sft.no/no/Tema/Klima-og-ozon/CO2-kvoter/Slik-fungerer-kvotesystemet/

0000

Similar Posts