Milj?politikk

Pressebriefing om klimaforhandlingane

Milj?verndepartementet oppnevner i dag medlemmer til nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark, landskapsvernomr?dene Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-?rvilldalen, Magnilldalen-Busj?dalen, Vangr?ftdalen-Kjurrudalen og ?yungen og Gr?ntj?nnan naturreservat i Hedmark og S?r-Tr?ndelag fylker.
Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene og fylkeskommunene f?r gjennom deltagelse i verneomr?destyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.
– Det er sv?rt gledelig at Holt?len, Midtre Gauldal, Os, Rennebu, R?ros, Tolga og Tynset kommuner sammen med Hedmark og S?r-Tr?ndelag fylkeskommuner vil p?ta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Forollhogna nasjonalpark, i landskapsvernomr?dene Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-?rvilldalen, Magnilldalen-Busj?dalen, Vangr?ftdalen-Kjurrudalen og ?yungen og i Gr?ntj?nnan naturreservat. Nasjonalparkstyret f?r et stort ansvar p? vegne av hele nasjonen for ? forvalte viktige nasjonale og internasjonale naturverdier, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Oppnevnelse av nasjonalparkstyret skjer etter at milj?- og utviklingsministeren i desember 2009 inviterte alle kommuner med nasjonalparker og andre store verneomr?der til ? delta i forvaltningen av verneomr?dene innenfor sine grenser.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark, landskapsvernomr?dene Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-?rvilldalen, Magnilldalen-Busj?dalen, Vangr?ftdalen-Kjurrudalen og ?yungen og Gr?ntj?nnan naturreservat vil best? av;
Ivar P. Volden fra Holt?len kommune, Kristin Gunhilds?ien fra Midtre Gauldal kommune, Arne Grue fra Os kommune, Bj?rn Rogstad fra Rennebu kommune, Hans Vintervold fra R?ros kommune, Erling Aas-Eng fra Tolga kommune, Bersvend Salbu fra Tynset kommune, Astrid Skaug fra Hedmark fylkeskommune og Randi S. Denstad fra S?r-Tr?ndelag fylkeskommune.
Nasjonalparkstyret skal fatte beslutninger og gjennomf?re tiltak innenfor rammen av verneforskriftene slik at naturverdiene i nasjonalparken, de ?tte landskapsvernomr?dene og det ene naturreservatet sikres for kommende generasjoner.
Innf?ringen av denne nye forvaltningsmodellen for verneomr?dene skjer p? bakgrunn av regjeringens forslag i Milj?verndepartementets budsjettproposisjon for 2010 (Prop. 1 S (2009-2010)) som Stortinget har sluttet seg til. Tilsvarende styrer for nasjonalparker og andre store verneomr?der ellers i landet, oppnevnes n? fortl?pende.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy