Klimasp?rsm?l

Presseinvitasjon – Seminar om klima og berekraftig hausting og produksjon av mat i Norden

Byr?dsleder Stian Berger R?sland skal fronte Oslo i debatt om ren energi og om offentlig og privat partnerskap i klima- og energiarbeidet. Han skal bl.a. delta p? m?ter med Bellonas Fredric Hauge, Sir Richard Branson fra Virgin Group og guvern?r i California Arnold Schwarzenegger.

Byr?dslederen er til stede i K?benhavn 14. ? 17. desember. Oslo er med i ordf?reravtalen Covenant of Mayors som forplikter byene til ? v?re minst like ambisi?se i sitt klimaarbeid som EU. Til n? har 1000 storbyer signert denne avtalen.

Oslo vil halvere klimagassutslippene
– Oslos m?l er ? redusere CO2-utslippene med 50 prosent innen 2030. Dette er et ambisi?st m?l som blir krevende ? n?, sier byr?dsleder Stian Berger R?sland.

EU har som m?l ? kutte CO2-utslippene med 20 prosent innen 2020.

– Sammen med de andre storbyene skal Oslo g? foran og bidra i en felles klimainnsats. Vi svarer p? den globale klimautfordringen ved ? handle lokalt, p?peker byr?dslederen.

Kan ikke vente
– Oslo kommune har ikke tid til ? vente p? nasjonalstatenes eller egen regjerings diskusjon om m?l og tiltak. Vi er allerede godt i gang med blant annet ? f? ned energibruk og fase ut oljefyring.

Vi skal invitere n?ringslivet og aktuelle interesseorganisasjoner til en felles klimadugnad for ? n? m?let v?rt, sier R?sland.

For Oslo er hovedutfordringen ? redusere utslipp fra transportsektoren. Tiltak blir blant annet ? bedre kollektivtransporten og legge til rette for biler med nullutslipp.

Oslo har lave klimagassutslipp
I en ny milj?kartlegging av 30 europeiske byer kom Oslo best ut p? CO2 -utslipp og fornybar energi. Dette fordi byen bruker mye fornybar energi fra vannkraft og biobrensel.

Se Oslo Green Capital brosjyre

Flere milj?nyheter p? Oslo kommunes milj?portal; www.miljo.oslo.kommune.no

Utdrag fra byr?dslederens program i K?benhavn;

Mandag 14. desember, kl. 17.00 ? 19.00;
Mottakelse p? Amalienborg Slott, med kronprins Fredrik som vert.

Tirsdag 15. desember kl. 13.00 ? 16.00; Rundebordsdiskusjoner.
Byr?dsleder R?sland deltar med innlegg og diskusjon i gruppen ?Clean Energy?. Moderator er Fredric Hauge, Bellona. Sted; Storsalen i K?benhavn r?dhus.

Kl. 17.30 ? 18.30 ?pningsseremoni, COP15 high level. Sted; Bella Center.

Onsdag 16. desember; 09.00 ? 11.00; Panel diskusjon;

Public-private partnerships og Green City Index (Hvor Oslo kom p? 3. plass i Europa).
Moderator; Rosie Boycott (Journalist, CNBC)
Innledere; Sir Richard Branson (Chairman of Virgin Group)
Robert Zoellick (President, World Bank)
Angel Gurria (Secretary General of OECD)
Debatt nr. 4 av 4; Stian Berger R?sland (Governing Mayor of Oslo)
Barbara Kux (Member of Managing Board, Siemens AG)
Oppsummerende kommentarer; Arnold Schwarzenegger, Governor of California.

Kl. 11.15 ? 11.45; Byr?dslederen er med p? Green Vehicles Parade fra K?benhavn r?dhus til K?benhavns universitet.

Pressekontakt i K?benhavn;
Stian Berger R?sland, byr?dsleder, tlf. 90 16 42 75
Steinar Wulfsberg-Gamre, byr?dssekret?r, tlf. 402 45 2040000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy