Natur

Pressemelding – Resultat for 2013

Gudbrandsdal Energi fikk et forel?pig resultat p? 65 mill. kroner f?r skatt for 2013.
Dette er betydelig bedre enn for 2012 (32 mill.), som var preget av engangseffekter i prosessen som f?rte til ny eierstruktur i selskapet.
Driftsinntektene ?kte fra 548 mill. til 705 mill. kroner. H?yere spotpris og stor aktivitet i forbindelse med E6-utbygging er hovedforklaringene.
Gudbrandsdal Energi planlegger investeringer p? ca. 300 mill. over neste 3-?rs periode i nye nettprosjekter, oppgradering av nett samt videreutvikling av kraftprosjekter.
Adm. dir. Bjarne Slapgard er godt forn?yd med resultatet ? dette sikrer god utbytteevne og vi styrker egenkapitalen. ?kt egenkapital er en forutsetning for ? investere i mer verdiskapning for regionen v?r.
Samtidig er Gudbrandsdal Energi rimeligst p? nettleie i innlandet, og vi har f?tt 5.000 nye kunder i sluttbrukermarkedet.
Generalforsamlingen i Gudbrandsdal Energi behandler endelig regnskap den 28. april.
For sp?rsm?l ? kontakt: Adm.dir Bjarne Slapgard tlf 900 22 315.
Om Gudbrandsdal Energi
Gudbrandsdal Energi er en landsdekkende kraftleverand?r som historisk sett har v?rt blant de aller billigste p? pris. Fra ? v?re en liten str?mleverand?r i det norske str?mmarkedet har selskapet i l?pet av de siste 8 ?r hatt en betydelig ?kning i antall nye kunder. Selskapet er n? blant de 10 st?rste str?mselskapene i Norge med sine ca 87 000 str?mkunder. Selskapet har ogs? Norges mest tilfredse- og lojale str?mkunder i f?lge Norsk Kundebarometer sin unders?kelse de siste tre ?rene.1090

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Lederne Samtidig   #NOG   #OLF   #Stavanger Aftenblad