Energisp?rsm?l

Prestisjetung pris tildeles Oslo Lufthavn

Adm. dir i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen, mottok prisen “?rets seniorinitiativ” fra Arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Prisen deles ut hvert ?r av Senter for Seniorpolitikk (Foto: Arbeidsdepartementet / SSP)
Oslo Lufthavn er tildelt prisen ??rets seniorinitiativ 2012? av Senter for seniorpolitikk (SSP). Prisen ble delt ut av arbeidsminister Anniken Huitfeldt p? den nasjonale IA-konferansen tirsdag 13. november.
SSP har lagt f?lgende kriterier til grunn for valget av OSL til ?rets pris:
?OSL har en helhetlig tiln?rming til sin seniorpolitikk og m?let med denne satsingen har v?rt tredelt:
Bygge opp en kultur med sunn helse og treningsprofil i bedriften
Gj?re egne ansatte bedre i stand til ? mestre utfordringer i jobben
Gj?re det mulig for seniorer ? st? lengst mulig i jobben
Flere av tiltakene som er gjennomf?rt er ikke begrenset til virksomhetens seniorer, men de ser likevel ut til ? v?re sterkt medvirkende til at flere seniorer velger ? jobbe lenger. OSL kaller satsingen en personalpolitikk med livsfaseperspektiv.
Ved denne helhetlige satsingen har OSL oppn?dd ? ?ke pensjoneringsalderen fra 63 til 66 ?r p? 3 ?r. OSL beholder dermed verdifull seniorkompetanse lenger. I tillegg har virksomheten redusert sykefrav?ret, og f?rre medarbeidere opplever ? bli medisinsk underkjent, dvs. at man ikke kan fortsette i jobben av medisinske ?rsaker, heter det i juryens begrunnelse?.
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt mener OSL virkelig har forst?tt hva IA-avtalen g?r ut p?.
– Oslo Lufthavn viser at de har skj?nt hva IA-avtalen g?r ut p?, nemlig ? ?ke n?rv?ret i norsk arbeidsliv. Gjennom virksomhetens satsing p? kultur og tilrettelegging har de oppn?dd b?de nedgang i sykefrav?ret og at flere seniorer st?r lenger i jobb.
Administrerende direkt?r i OSL, Nic Nilsen, er naturligvis forn?yd og synes det er hyggelig at selskapets satsing p? seniorer blir lagt merke til.
– Det er sv?rt hyggelig ? f? denne prisen og dette er ogs? en anerkjennelse p? at mange ?rs satsing p? en helhetlig seniorpolitikk har blitt lagt merke til. Vi jobber etter et mantra om at det er billigere ? forebygge enn ? reparere og det er selvf?lgelig gledelig at vi ser resultater av dette, sier administrerende direkt?r i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen
For mer informasjon:
Senter for seniorpolitikk: Kari ?sterud, 23 15 65 61 / 93 48 01 99, [email protected]
OSL: Kommunikasjonsavdelingen, 918 15 614, [email protected]
Eksempler p? gjennomf?rte seniortiltak ved OSL:
OSL har satset p? helserelaterte tiltak, kompetanse, ledelse og fleksible arbeidstidsordninger:
Tilrettelegging for fysisk aktivitet, energipauser og ?kt kunnskap om ern?ring
Seniorsamlinger og midtlivsseminar hvor man blant annet arbeider med bevisstgj?ring av ansvaret for egen kompetanseutvikling og for 2. halvdel av yrkeskarrieren
Fleksible arbeidstidsordninger og ekstra fri for medarbeidere over 62 ?r, hvor m?lsettingen er ? utsette tidspunktet for pensjonering.
Lederprogram med fokus p? aldring og ledelse i ulike livsfaser er under utvikling.

?rets seniorinitiativ er etablert av Senter for seniorpolitikk og tildeles en kandidat som p? en forbilledlig m?te synliggj?r seniorarbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv.
Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 21 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.
0300

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #Goodyear Dunlop Nordic   #Og Fulda