Klimasp?rsm?l

Prinsen av Wales fremhever Guyana og Norge i klimasaken

Seks av ti nordmenn har endret vaner for ? leve mer milj?vennlig. Det viser en unders?kelse gjennomf?rt av Respons Analyse for Star Tour. Halvparten av oss mener dessuten det er viktig at reisearrang?ren b?de har milj?engasjement og milj?vennlige reisetilbud.
– Dette viser at nordmenn flest har f?tt st?rre bevissthet rundt milj?sp?rsm?let, selv om vi sammenlignet med f.eks. Storbritannia og Tyskland fremdeles ligger et godt stykke etter, sier kommunikasjonsdirekt?r Lena Petersson i Star Tour.
Syv av ti kvinner endrer vaner
Det er kvinnene som gir uttykk for ? v?re mest milj?vennlige. Nesten syv av ti kvinner (66%) har endret vaner for ? leve mer milj?vennlig, mens bare halvparten av mennene sier det samme. Og det er ?stlendinger som i st?rst grad har endret vaner (69%) mens ja-andelen er lavest i Agder og Rogaland (50%).
– Nesten ni av ti forteller at de kildesorterer avfall, og de flinkeste her er voksne i alderen 40-49 ?r (90%), mens unge i aldersgruppen 20-29 ?r (73%) er d?rligst. Kvinner oppgir i st?rre grad enn menn at de bruker ting lenger (49% mot 41%), og de spiser ogs? mindre r?dt kj?tt (30% mot 22%). Menn oppgir i st?rre grad enn kvinner at de bruker bilen mindre (41% mot 33%), forklarer Petersson.
Milj?engasjement er viktig
Halvparten av de spurte mener det er viktig at feriearrang?ren de velger er milj?engasjert. Det er en ?kning p? fire prosentpoeng fra i fjor. Kvinner (61%) vektlegger feriearrang?rens milj?engasjement i st?rre grad enn menn (51%). Viktigheten ?ker ogs? her med alderen. P? landsbasis er det ?stlandsomr?det (56%) som er mest opptatt av feriearrang?rens milj?engasjement, mens Agder/Rogaland (41%) og Nord-Norge (42 %) kommer p? jumboplass.
Kvinner mest engasjert
Like mange mener det er viktig at feriearrang?ren har et milj?vennlig tilbud, og ogs? her er kvinner (61 %) mer opptatt av milj?tilbudet enn menn (51%). Viktigheten ?ker med alderen, og det er tr?nderne som er mest opptatt av milj?vennlige reisetilbud (51%). Agder og Rogaland kommer p? sisteplass (40%).
– Det er ikke s? overraskende at kvinner er mest engasjert i milj? og reiser. Syv av ti kvinner bestemmer ferien for familien, og for mange er dette en myk og viktig verdi. Vi tror fremtidens reisearrang?r absolutt m? ha et milj?vennlig tilbud i hyllene. Star Tour var f?rst i Europa med pakkereiser med tog, og den f?rste reisearrang?ren som har bygget et helt gr?nt hotell (Blue Village p? Rhodos), sier Petersson.
Tre av ti betaler ekstra
Og det er absolutt villighet til ? betale for milj?vennlige reiser. Hele tre av ti sier de er villige til ? betale ekstra for et milj?merket hotell. Over halvparten av kvinnene (52%) kan tenke seg ? betale ekstra, mens 39% av mennene vil ?pne lommeboka for et gr?nt hotell. P? landsbasis er Hedmark/Oppland de minst betalingsvillige (41%), mens Oslo/Akershus og vestlendingene (49%) er mest villige til ? betale.
– Dette b?r v?re til inspirasjon for alle som har gjort mye, som f.eks. Choice, men ogs? for dem som ikke har gjort noe, mener Petersson.
FAKTA OM UNDERS?KELSEN:
* Landsrepresentativ unders?kelse gjennomf?rt av Respons Analyse i september 2009
* 1179 respondenter i alderen 16-64 ?r
Stabekk 23. november 2009
Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsdirekt?r Lena Petersson, tlf 922 81 518
Informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett, tlf 928 66 503
OPPSUMMERING:
Hvor viktig er det for deg at feriearrang?ren du velger har et milj?engasjement?
1-sv?rt lite viktig til 6-sv?rt viktig. Fjor?rets tall i parentes
Svart 1-3 45% (55%)
Svart 4-6 49% (45%)
Vet ikke 6% (0)
Hvor viktig er det for deg at feriearrang?ren du velger har et milj?vennlig tilbud?
1-sv?rt lite viktig til 6-sv?rt viktig. Fjor?rets tall i parentes
Svart 1-3 46%
Svart 4-6 48%
Vet ikke 6%
Hvor mye ekstra er du villig til ? betale per natt for et milj?merket hotell?
Kr 100 per natt, pp 20%
Kr 200 per natt, pp 8%
Kr 300 per natt, pp 2%
Vil ikke betale noe 54%
Vet ikke 16%
Har du endret vaner i dagliglivet for ? leve mer milj?vennlig enn tidligere?
Ja 58%
Nei 38%
Vet ikke 4%

Hvilke vaner har du endret i l?pet av de siste 12 m?nedene?
Kildesorterer avfall 86%
Senket innetemperaturen 46%
Bruker ting lenger 46%
Byttet alle lysp?rer med sparep?rer 41%
Bruker bilden mindre 36%
Spiser mindre r?dt kj?tt 27%
Kj?rer mer kollektivt 23%
Spiser ?kologiske matvarer 22%
Handler mer brukt 17%
Kj?pt ny og milj?vennlig bil 17%
Redusert antall ferier med fly 13%
Bruker biobrensel til oppvarming 5%0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy