Klimasp?rsm?l

Priser p? elektrisk kraft, 4. kvartal 2009 Lavere str?mpriser i 2009

NVE ga i 2009 konsesjoner for 2,1 TWh ny kraftproduksjon. NVE ga i tillegg 33 konsesjoner for fjernvarmeanlegg som svarer til om lag 1,2 TWh varmeproduksjon. Totalt er det i 2009 klarert 3,3 TWh ny energiproduksjon. Det tilsvarer elektrisitetsforbruket i 165 000 husstander.
-Jeg er glad for at det er s? stor interesse for ? bygge ut fornybar energi rundt omkring i landet. ?kt saksbehandlerkapasitet i NVE har f?rt til at de i 2009 har behandlet rekordmange konsesjoner, b?de p? sm?kraft og nett. Det gj?r at vi f?r fortgang i utbyggingen av fornybar energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vannkraft
NVE har behandlet 74 sm?kraftsaker, en ?kning fra 53 i 2008. Det er gitt 55 konsesjoner og sendt innstilling til OED for to. Til sammen utgj?r det om lag 644 GWh. 17 s?knader om sm?kraftverk p? til sammen 165 GWh er avsl?tt. NVE har i tillegg sendt 12 innstillinger i st?rre vannkraftsaker til Olje- og energidepartementet p? til sammen 494 GWh.
De siste fem ?rene er det gitt 233 konsesjoner for sm?kraftverk p? til sammen 2,7 TWh.
– NVE er sv?rt forn?yd med at vi p? kort tid har klart ? bygge opp en stab av nye dyktige saksbehandlere. Dette gir n? uttelling. Samtidig ser vi at vi fortsatt har utfordringer n?r det gjelder ? ta unna k?en av sm?kraftsaker. Disse sakene vil fortsatt ha h?y prioritet, sier vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas.

Vindkraft
NVE ga 9 konsesjoner og 3 avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon, representerer en installert ytelse p? 525 MW og en mulig elproduksjon p? 1,5 TWh. Totalt har NVE de siste ?rene gitt konsesjon til ca 7 TWh vindkraft. Ca 1 TWh er utbygd.

Fjernvarme
Det er gitt konsesjon til 33 fjernvarmesaker som representerer om lag 1,2 TWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er omtrent samme niv? som ?ret f?r.
17 fjernvarmes?knader har f?tt avslag, som er en ?kning fra 7 i fjor. Avslagene skyldes i ?kende grad konkurranse om konsesjonsomr?der.

Nett
Det er gitt 38 nettkonsesjoner som utgj?r om lag 590 km. Det er i tillegg gitt 26 anleggskonsesjoner for andre nettanlegg som koblingsstasjoner, trafoer og lignende.
Kontaktpersoner

Vassdrags ? og energidirekt?r Agnar Aas, tlf. 22 95 90 70 eller 951 79 164
Avdelingsdirekt?r Rune Flatby, tlf. 22 95 90 88 eller 416 78 203

Lenker
http://www.nve.no0000

Similar Posts