Klimasp?rsm?l

Priv til red.: Enova utlyser stipend for journalister

Regjeringspartiene er blitt enig om innf?ring av biodieselavgift fra 2010, noe som vil stoppe overgangen til biodrivstoff i Norge. Til tross for at flertallet i Stortinget er i mot avgift presser Arbeiderpartiet avgiften igjennom. Med dette legges klimasatsingen p? alternativ drivstoff d?d i Norge. Som oppspill til klimam?tet i K?benhavn m? dette v?re et skikkelig bomskudd.
Logistikk- og transportindustrien har utviklet en strategi som med overgang til biodiesel B30 kan redusere v?re utslipp av CO2 med 50 % eller med en million tonn innen 2020. N? river regjeringen bunnen bort for n?ringens klimapakke. Et stort antall lastebiler og busser benytter biodrivstoff i dag, men m? n? g? over til vanlig diesel med h?yere CO2-utslipp. Signalet regjeringen n? gir til n?ringslivets transport?rer er at de skal glemme klimaarbeidet og heller kj?re p? forurensende diesel , sier Erling S?ther, styreleder i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening. Med dette vedtaklet vil ingen kj?pe biodiesel. Dagens avgifter har v?rt slik at bruk av biodiesel ikke koster mer enn bruk av vanlig diesel, som alts? gir h?yere CO2-utslipp.
– Regjeringspartiene har satt holdningene til klimasp?rsm?let mange ti?r tilbake etter lang tids motivering internt i bransjen om virkelig ? gj?re en innsats for milj?et .
Finanskomiteens flertallsinnstilling, som kommer fredag 20.11.2009, vil dermed bekrefte at de r?d-gr?nne gjennomf?rer tidenes verste klimavedtak.
========
Kontaktperson: Styreleder Erling S?ther, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, tlf. 901084440000

Similar Posts