Milj?politikk

Priv til red: Invitasjon til Norges energidager 14. – 15. oktober

I underkant av 100 forskere p? CO2-h?ndtering er samlet p? Soria Moria i to dager, der de siste resultatene legges frem. Olje- og energidepartementet har store forventninger til forskernes bidrag for ? realisere CO2-h?ndtering. CLIMIT-programmet er et viktig virkemiddel for ? st?tte karbonfangst- og -lagringsprosjekter fra grunnforskning til demonstrasjon, sa politisk r?dgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet (OED).

– Realisering av fullskala CO2-fangst fra kraftverk er ikke kommersielt modent og det vil fremover v?re behov for forskningsarbeid innen flere omr?der, fortsatte Vigdenes.
Forskerne skal p? disse to dagene l?re hverandres prosjekter ? kjenne og bringe CO2-h?ndteringsforskningen videre.
CLIMIT fyller kunnskapshullene som OED ettersp?r
Klaus Schöffel, direkt?r Teknologi og Kompetanse i Gassnova og leder for CLIMITs sekretariat: Det ? drive en omfattende forskningsinnsats innen CO2-h?ndtering er n?dvendig n?r det skal bygges tusenvis av CO2-fangstanlegg. Gjennom CLIMIT-dagene ser vi at ulike forskningsmilj?er blir koblet sammen og de utfordrer hverandre. Vi er sterke sammen og her har CLIMIT en viktig nasjonal rolle, sier Schöffel.
Norge i teten med ? se p? mulige milj?effekter av amin utslipp fra CO2-fangstanlegg
Utslipp av aminer har v?rt og er et tema for flere prosjekter i CLIMIT. Dette er senest aktualisert i forbindelse med ?rets statsbudsjett som nevner nye utfordringer med utslipp fra CO2-fangstanlegget p? Mongstad.
I CLIMIT portef?ljen har man bl.a. sett p? hvilke stoffer som kan dannes n?r aminer slipper ut i luft. Bildet er komplisert og CLIMITs strategi er ? f? god kunnskap om det mest vanlige aminet. CLIMIT-dagene har vist nye og interessante resultater omkring dannelse og levetider av stoffer assosiert med CO2-fangst, sier Schöffel.

Kontaktpersoner :
Klaus Schöffel, Direkt?r Teknologi og kompetanse
Telefon +47 913 42 329| [email protected]
Liv L?nne Dille, Leder Kommunikasjon
Telefon +47 481 14 088 | [email protected]

Fakta om CLIMIT-programmet
M?lsettingen for CLIMIT-programmet er: Akselerere kommersialisering av CO2-h?ndtering gjennom ?konomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.
CLIMIT-programmets fokus er n? mot satsingsomr?der der Norge har spesielle forutsetninger for ? kunne gi et signifikant bidrag. F?lgende m?lsettinger for satsingen gjennom CLIMIT-programmet gjelder:
Langsiktig og bredt anlagt st?tte til forskning og utvikling innen programmets satsingsomr?der.
Bidra til pilotering og demonstrasjon av kjent teknologi frem mot 2015. Denne teknologien vil danne basis for de f?rste fullskala demoanleggene som vil bygges i 2015-20.
Stimulere til utvikling av nye og mer banebrytende teknologier som kan st?ttes i pilot- og demonstrasjonsprosjekter etter 2015.
Bidra til kommersialisering av ny og banebrytende teknologi i perioden etter 2015-20.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NVE