Milj?teknikk

Prosjekt for GDF Suez

23-04-2013 07:30 Biota Guard Biota Guard har i samarbeid med GDF Suez utf?rt et Field Adaptation Study i forhold til l?sning for sanntidsoverv?king av havomr?det i tilknytning til platformen Gj?a. Resultatet er oppsummert i vedlagt animasjon.

Biota Guard har i samarbeid med GDF Suez utf?rt et Field Adaptation Study i forhold til l?sning for sanntidsoverv?king av havomr?det i tilknytning til platformen Gj?a. Resultatet er oppsummert i vedlagt animasjon.
Se video her:

Biota Guard AS er et teknologi- og serviceselskap som tilbyr integrerte milj?overv?kningstjenester til olje-og gassindustrien.
De viktigste forretningsm?lene til Biota Guard AS er ? tilby industrier innenfor olje-, gass- og maritim- sektoren mulighet til ? forbedre sin milj?ledelsesevne. Biota Guard er utviklet med teknisk og ?konomisk st?tte fra norsk olje- og gassindustri. Ytterligere finansiering har blitt gitt av det norske forskningsr?d (Petromaks-programmet), Innovasjon Norge og Stiftelsen SR Bank N?ringsutvikling.
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy