Milj?politikk

Rabies p?vist i rev p? Svalbard

Svalbard. Reven ble drept av hundene og sendt til Veterin?rinstituttet for unders?kelse.

Mattilsynet og Sysselmannen h?ndterer saken i henhold til Svalbards beredskapsplan. Personellet p? Hopen Meteorologiske Stasjon er godt informert om hvilke forh?ndsregler som m? tas i forhold til rabiessmitte generelt og spesielt i forhold til viltlevende dyr.
Det er viktig at lokalbefolkningen og turg?ere varsler myndigheter ved funn av d?d polarrev i naturen.
Kort om rabies
Rabies er en zoonose

Similar Posts