Milj?politikk

Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall blir en del av milj?lovgivningen

Tidligere ScanWind-direkt?r Torolf Pettersen har i samarbeid med Siemens Large Drives etablert et teknologisamarbeid for utvikling av en ny type vindturbin som skal bygges og testes ut i Midt-Norge. Enova bevilger 32,8 millioner i investeringsst?tte til demonstrasjons-prosjektet, mens Innovasjon Norge bidrar med 1,7 millioner i st?tte til videre utvikling.
– Dette er et spennende prosjekt der norsk kompetanse i samarbeid med internasjonale underleverand?rer skal demonstrere et innovativt vindkraftdesign rettet mot ytterligere kostnadsreduksjon for vindkraft, sier adm. direkt?r Nils Kristian Nakstad i Enova.
Vindturbinen skal pr?ves ut p? Valsneset testsenter i Bjugn kommune i S?r-Tr?ndelag. Det er utbyggingsselskapet Blaaster Valsneset AS som st?r bak satsingen.
I samarbeid med Siemens LD, har Blaaster utviklet et nytt turbinkonsept i form av en direktedrevet, girl?s vindturbin, der fleksibilitet st?r i fokus. Turbinen har en ny type kraftelektronikk som skal bidra til reduserte kostnader, og turbinen kan installeres b?de p? land og offshore.
– Vi er glade for tildelingen fra Enova og jobber n? for ? ferdigstille finansieringsl?sningen for prosjektet, sier adm. direkt?r Torolf Pettersen i Blaaster Valsneset AS.
Innovasjon Norge ser positivt p? konseptet.
– Dette er neste generasjons store vindm?ller som vil gi mer str?m for mindre penger. Det betyr ?kt konkurransedyktighet ute i verden, noe som gir nye muligheter for norsk industri, sier Vigdis Arsvik, direkt?r for Innovasjon Norge i S?r Tr?ndelag.
For ytterligere informasjon:
Seniorr?dgiver Kjell Olav Skj?lsvik, Enova SF, Tel. + 47 48 04 04 79
Administrerende direkt?r Torolf Pettersen, Blaaster Valsneset AS, Tel. +47 950 54 658
Seniorr?dgiver Tom-Ivar Bern, Innovasjon Norge, Tel +47 915 14 999
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Similar Posts