Milj?politikk

Rapportering av vannverksdata

som er Statens felles innrapporteringskanal. Innledningsvis m? representanten for vannverket velge ? rapportere p? vannverkets bedriftsnummer (underenhet). Representanten som skal rapportere m? ha tilgangsrettigheter i Altinn for ? gj?re dette. Ansvarlig for vannverket kan gi tilgangsrettigheter i Altinn. Hvis dere har flere sp?rsm?l ang?ende p?logging i Altinn kan disse rettes til [email protected] eller p? tlf. 75 00 60 00. For e-l?ringsguider og brukerveiledning ang?ende Mattilsynets skjematjeneste

Similar Posts