RASFF-anbefaling om mat fra Japan

EU-kommisjonen anbefaler at medlemslandene og E?S-statene har en ?kt oppmerksomhet mot n?ringsmidler og fôr importert fra Japan.

EU-kommisjonen har i en RASFF-melding anbefalt at n?ringsmidler og fôr fra Japan kontrolleres for radioaktiv str?ling. Henvendelsen er mottatt av Mattilsynet, som vurderer og h?ndterer mulige tiltak fra Norges side.
– Dette er udramatisk, men det er naturlig at EU kommer med et slikt r?d i den situasjonen vi er i n?, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet. Han legger til at Norge importerer sv?rt lite matvarer fra Japan, ca 330 tonn i 2010.
RASFF er et internasjonalt meldesystem hvor EU og E?S-land utveksler informasjon om helsefarlig mat og fôr. Import av n?ringsmidler fra Japan direkte til Norge foreg?r i et begrenset omfang, og varene som tas inn er i hovedsak typiske japanske produkter, som soyasaus, wasabi og fiskeprodukter.
Mattilsynet vurderer n? hvilke tiltak som vil v?re fornuftige p? sikt.
– Det tar flere uker fra en vare skipes fra Japan til den ankommer Norge, s? vi har god tid til ? gj?re de gode vurderingene f?r vi endrer noen rutiner, understreker Wold.
Varer som er blitt skipet ut fra Japan f?r 11. mars 2011 ber?res ikke av dette.
Pressekontakt:
Pressevakt 46 91 29 100000

Authors

Related posts

Top