Klimasp?rsm?l

Regjeringen avbl?ser klimaarbeidet

Enova gir over 4 millioner kroner i st?tte til stort energiprosjekt i Tveita Borettslag. Dette er et er et av de st?rste borettslagene i landet og best?r av 3 blokker p? 13 etasjer hver p? til sammen 819 leiligheter.
– Tveita borettslag ble bygget i perioden 1967-69 og er et godt eksempel p? hvor mye det er ? hente ved ? oppdatere energibruken i slike bygg, forteller seniorr?dgiver Frode Olav Gjerstad i Enova, som oppfordrer alle borettslag til ? finne ut hvordan de kan bli mer energieffektive.

N?r prosjektet til Tveita borettslag er gjennomf?rt vil de ha redusert energiforbruket fra 279 kWh/m? til 138 kWh/m?, noe som utgj?r hele 11 millioner kWh pr ?r i besparelse. Fellesforbruket av str?m vil reduseres med i overkant av 400 000 kWh/?r og med rundt 300 000 kWh/?r i leilighetene. Det samlede energiresultatet tilsvarer energibruken i 500 vanlige Norske boliger.

– Etter rehabilitering blir Energiforbruket ved Tveita Borettslag cirka p? niv? med de nye byggeforskriftene (TEK07) og det er imponerende tatt i betraktning alle begrensningene som gjelder n?r en boligblokk rehabiliteres, forteller Gjerstad.

Dette skal gj?res i Tveita borettslag:
1. Strakstiltak i varmesentralen for ? redusere energitap og for ? bygge om en oljekjele og forberede den for bio-olje.
2. Profesjonalisering av driften ved ? lage drift- og vedlikeholdsinstruks, legge til rette for sentral overv?king og drift (SD) og innf?re energioppf?lgingssystem (EOS)
3. Trimme energitilf?rselen til radiatorkursene for ? utnytte gratisvarme (fra sol, elektrisk utstyr og mennesker) og slik at de er tilpasset bygningene og krav til jevn innetemperatur.
4. Gjenvinne energi fra ventilasjon.
5. Modernisere/konvertere varmesentralen ved ? bygge om flere oljekjeler til bio-olje og/eller investere i ny biopelletskjele.
6. Diverse tiltak som tids- og behovsstyring av belysning, mer energieffektiv t?rkemetode i vaskeriene og informasjon om energisparing til beboerne.

Flere av delprosjektene er satt i gang, men for de st?rste delprosjektene gjenst?r en siste godkjenning i forbindelse med en ekstraordin?r generalforsamling.
Kontaktpersoner:
Enova SF
Seniorr?dgiver Frode Olav Gjerstad
Mob: 99 21 27 65
Epost: [email protected]

Tveita Borettslag
Styreleder Thorbj?rn Hansen
Tlf: 951 47 207
Epost: [email protected]

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger.

For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Communications Director   #London   #Portugal   #Senior Vice President