Milj?politikk

Regjeringen g?r inn for delvedtak for kraftledningen ?rskog-Sogndal

Norge gir om lag 17,5 millioner kroner til milj?prosjekter innen maritim sektor i utviklingsland. Avtalen er inng?tt mellom FNs sj?fartsorganisasjon IMO og Norad.
? Avtalen er et viktig bidrag fra Norge for ? n? m?let om en mer milj?vennlig og sikker internasjonal skipsfart, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
Flere utviklingsland har ikke tilstrekkelig kompetanse eller nok ressurser til ? gjennomf?re og oppfylle sentrale internasjonale milj?konvensjoner.
?Regjeringen har som m?l at Norge skal v?re aktiv p?driver for sikker og milj?vennlig skipsfart internasjonalt. For ? n? disse m?lene, er det avgj?rende ? f? med utviklingslandene b?de i forhandlinger om strengere regelverk og hjelpe dem med gjennomf?ringen, sier Giske.
I avtalen med IMO vil Afrika og S?r?st-Asia bli prioritert, spesielt prosjekter som bidrar til implementering av IMOs milj?konvensjoner og beredskap mot akutt forurensing.0000

Similar Posts