Milj?politikk

Regjeringen ?ker Tilskuddsordningen for husholdninger fra 40 millioner kroner til 110 millioner kroner

20-12-2010 10:00 Olje- og energidepartementet Regjeringen har i dag besluttet ? styrke Tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011. Ordningen forvaltes av Enova og er rettet mot tiltak som begrenser avhengigheten av str?m til oppvarming. L?sningene gir mindre eksponering mot h?ye str?mpriser.- Denne ekstraordin?re bevilgningen inneb?rer nesten en tredobling av satsingen rettet mot husholdninger i 2011....

Regjeringen har i dag besluttet ? styrke Tilskuddsordningen for husholdninger med 70 millioner kroner ekstra i 2011. Ordningen forvaltes av Enova og er rettet mot tiltak som begrenser avhengigheten av str?m til oppvarming. L?sningene gir mindre eksponering mot h?ye str?mpriser.

– Denne ekstraordin?re bevilgningen inneb?rer nesten en tredobling av satsingen rettet mot husholdninger i 2011. Jeg vil s?rlig oppfordre folk i omr?der med anstrengt kraftsituasjon om ? s?ke midler fra ordningen. Vi st?tter tiltak som bidrar til lavere str?mforbruk og mer milj?vennlige oppvarmingsl?sninger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
Gjennom ordningen gis det st?tte til inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader ved kj?p av pelletskaminer, pelletskjeler, sentrale styringssystemer, solfangere for tappevannsoppvarming og varmepumper (med unntak av luft-til-luft varmepumper). Maksimalt st?ttebel?p til pelletskaminer og sentralt styringssystem er kr 4 000. Maksimalt st?ttebel?p til solfangere, varmepumper og pelletskjeler er kr 10 000.
Det er viktig ? s?ke om st?tte f?r man g?r i butikken og handler. Det er mulig ? s?ke over internett p? Enovas hjemmesider (www.enova.no). Der er det ogs? mer informasjon.
Sp?rsm?l om ordningen kan ogs? rettes til Enovas svartjeneste p? telefon 800 49003, eller til .0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy