Energisp?rsm?l

Rekord p? Oslo Lufthavn

09-01-2013 09:32 Oslo Lufthavn AS I 2012 reiste 22,1 millioner over Oslo Lufthavn. Det er 4,6 % eller 980 000 flere enn i 2011, og det h?yeste antallet reisende over Oslo Lufthavn noensinne. - Veksten i 2012 skyldes b?de at nordmenn er sv?rt glade i ? reise, og at Norge er blitt mer attraktivt ? reise til. I tillegg er kj?pekraften god i det norske innenriksmarkedet, sier Adm. Direkt?r Nic. Nilsen.

I 2012 reiste 22,1 millioner over Oslo Lufthavn. Det er 4,6 % eller 980 000 flere enn i 2011, og det h?yeste antallet reisende over Oslo Lufthavn noensinne.
Veksten var st?rst p? utlands rutene med en ?kning p? over 680 000 reisende eller 6,1 %. Spesielt innen charter utland er veksten p? hele 10,7 %.
P? innlandstrafikken har vi i 2012 totalt sett en ?kning p? 2,9 % eller i overkant av 290 000. Blant annet er trafikken mellom Oslo Lufthavn og Troms? for f?rste gang passert en million reisende, godt hjulpet av nordlysturisme.
Antall flybevegelser (avganger og landinger) i 2012 var 230 432. Dette er en ?kning p? 3,1 %, og vi er n?r en tangering av rekorden fra 2008.
For desember m?ned isolert ser vi en liten nedgang p? innenlandstrafikk, men til gjengjeld en vekst p? 11 % p? utenlands charter. Dette vitner om at mange nordmenn n? velger ? feire jul i varmere str?k.
– Veksten i 2012 skyldes b?de at nordmenn er sv?rt glade i ? reise, og at Norge er blitt mer attraktivt ? reise til. I tillegg er kj?pekraften god i det norske innenriksmarkedet. Dette skaper en stor ettersp?rsel etter flyreiser, sier Adm. Direkt?r Nic. Nilsen.
– Det er spesielt gledelig ? se at noen av de nye direkterutene til spennende destinasjoner er med ? l?fte trafikktallene over Oslo Lufthavn. Vi vokser jevnt og n?rmer oss taket p? hva vi kan h?ndtere med dagens infrastruktur. Vi jobber kontinuerlig med b?de tilpasninger av dagens terminal, og utbygging av ny terminal, slik at de reisende fortsatt skal f? en god reiseopplevelse ved Oslo Lufthavn avslutter Nic. Nilsen.

Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen. OSL er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og mer enn 200 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy