Milj?politikk

Rekordl?g kraftproduksjon i andre kvartal

Enova gir 6,9 millioner kroner i st?tte til omfattende en?k-tiltak i Sektor EiendomsUtvikling AS.
– Sektor er en stor akt?r med spennende prosjekter, sier seniorr?dgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.
– Sektor har store ambisjoner om ? redusere CO2-utslippene i eiendomsportef?ljen. Samtidig f?r leietagerne lavere driftskostnader og et mye bedre arbeidsmilj?, sier teknisk prosjektsjef Alexander Almeland i Sektor.
– Styringssystemet Gr?nt lederskap i Sektor EiendomsUtvikling AS har fokus p? milj?- og samfunnsansvar og et av hovedm?lene er ? redusere CO2-utslippene og ? forbedre arbeidsmilj?et i selskapet. St?tten fra Enova gj?r vi strekker oss enda litt lengre, sier Almeland og fortsetter:

– De siste ?rene har vi merket en stadig st?rre bevissthet og fokus rundt driftskostnader og energibruk hos kundene v?re. Energieffektiviseringstiltakene vi n? gjennomf?rer medf?rer lavere driftskostnader noe som kommer leietakerne til gode. Dette igjen ?ker v?r konkurranseevne i utleiemarkedet. Ambisi?se en?ktiltak gir med andre ord en vinn-vinn-situasjon.
N? starter arbeidet med ? innarbeide rutiner for en helhetlig energiforvaltning og ? etablere oppf?lgingssystemer. Prosjektet med energireduksjon og ?konvertering er et rent energiprosjekt der selskapet skal gjennomf?re en lang rekke effektive, gjennompr?vde tiltak innenfor mange fagomr?der i hele byggportef?ljen. M?let er et samlet, ?rlig energiresultat p? 15.3 GWh som tilsvarer str?mbruken til hele 1000 boenheter i Oslo. St?tten fra Enova p? 6,9 millioner kroner er ?remerket tiltak for energireduksjon.
Prosjektet er godt organisert og har bred faglig forankring via selskapets satsing p? Gr?nt lederskap En?k der de ansvarlige for energiledelse i konsernet kjenner energibruken og utfordringene i de enkelte sentrene.

– God forankring i ledelsen er helt n?dvendig for ? etablere s? store prosjekter og ? klare ? gjennomf?re tiltakene effektivt, sier seniorr?dgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.
FAKTA:
Sektor EiendomsUtvikling AS
Forvalter, utvikler og markedsf?rer 28 kj?pesenter rundt om i Norge
Samlet areal: ca 473.000 kvadratmeter
Energim?l: energireduksjon p? til sammen 15.3 GWh innen 31.03.2014
Milj?m?l: Milj?fyrt?rn-sertifisering av alle bygg i l?pet av 2011
Enova-st?tte: 6,9 millioner kroner.
Kontaktpersoner
Sektor EiendomsUtvikling AS
Teknisk prosjektsjef Alexander Almeland
Mobil: 936 84 244
E-post: [email protected]
Enova SF
Seniorr?dgiver Frode Olav Gjerstad
Tlf: 73 19 04 31
Mobil: 992 12 765
E-post: [email protected]
Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for ? fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. M?let er at det skal bli enklere for husholdninger, n?ringsliv og offentlige virksomheter ? velge enkle, energieffektive og klimavennlige l?sninger. For mer informasjon og gratis r?d om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer p? tlf. 800 49 0030000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aker Brygge   #Tid Tirsdag