Milj?teknikk

Rema ?pnet forbildebutikk

Rema 1000 i Kroppanmarka i Trondheim bruker unike teknologiske l?sninger for ? spare energi. Enova har st?ttet foregangsprosjektet som skal bidra til at supermarkedene i Norge blir mer energi- og klimavennlige.
– Rema har valgt en teknologi som trolig gj?r butikken til bransjens mest avanserte p? dette omr?det. Det er nettopp slike innovative prosjekt Norge trenger om vi skal n? m?lsettingene v?re p? energi- og klimaomr?det, sier administrerende direkt?r i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Ny?pnet
Den nye Rema-butikken ?pnet torsdag. Gjennom de nye tekniske l?sningene vil butikken redusere energibruken med 1/4 sammenlignet med andre Rema-butikker. Sentralt i prosjektet st?r varmen som butikkens kj?leanlegg produserer. Den nye teknologien s?rger for at denne spillvarmen blir brukt til ? varme gulvet og holde lasterampene sn?- og isfrie i vinterhalv?ret. I tillegg er det lagt inn l?sninger med energibr?nner hvor varme kan lagres om sommeren og hentes om vinteren.
Butikken f?r ogs? en ny type fasade som sikrer at dagslys kan erstatte deler av innebelysningen, samtidig som den ivaretar god isolasjon. Avanserte teknologiske styringssystemer s?rger for optimal, men likevel enkel drift av bygget.
– Dette prosjektet viser hvilket potensial det er i ? utvikle teknologiske l?sninger som utnytter energi som ellers ville g?tt tapt. Dagligvarebransjen har hatt et stort fokus p? energieffektivisering de siste ?rene, og har v?rt en viktig samarbeidspartner for Enova. Det er imidlertid fremdeles mye ? hente p? ? redusere energibruken i denne bransjen. Med dette prosjektet tar Rema et nytt steg, sier Nakstad.
Vil endre markedet
Intensjonen bak Enovas sterke satsning p? utvikling av ny teknologi er ? h?ste erfaringer og kunnskap som p? sikt skal komme markedet til gode. Derfor har det statlige selskapet stilt som krav for st?tten p? 1 million kroner at Rema Kroppanmarka skal fungere som en demonstrasjonsbutikk for hele dagligvarebransjen.
– Vi forventer at b?de Rema-butikkene og de andre kjedene tar i bruk ny teknologi som viser seg ? ha god effekt. Om alle landets supermarked reduserer energibruken med 25 prosent, vil vi virkelig se resultater.
Fakta
Enovast?tte: 1 million kroner
Gjennom driftsfasen skal det oppn?s en energieffektivisering p? 25 % i forhold til en standard Rema-butikk. (Energiresultat: 123 750 kW/h)
Enova har stilt krav om at bygget skal v?re tilgjengelig som demonstrasjonsobjekt for andre tilsvarende akt?rer
Rema har f?tt tilsagn p? st?tteprogram eksisterende bygg hos oss (totalt 57 millioner, energiresultat: 73 gW/h). SID 12/735 og 12/1090
Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for ? f? fart p? energiomleggingen i landet v?rt. Eieren v?r er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en milj?vennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gj?res hovedsaklig gjennom ?konomisk st?tte og r?dgivning.
0000

Similar Posts