Milj?teknikk

Revolusjonerende notkonsept fra Aqualine.

– Grundige tester i
Havmilj?laboratoriet hos Marintek viste at punktbelastningene p? nota ble
minimale, selv under harde v?rforhold, forteller adm. dir. Trond Lyskl?tt. ? N? ser vi at testene bekreftes i fullskala.
Aqualines Midgard System er pr?vd ut p? flere steder siden ?rsskiftet. Erfaringene fra anlegg hos b?de Salmar, Ler?y og Marine Harvest viser at belastningene p? nota er minimale og uten gnag p? not og innfesting. N?r bunnringen heises opp, heves nota jevnt uten ? komme i ber?ring med l?ftetau. Ved utspiling blir belastningen lik over hele nota. P? en 157 meters stor not har 20 av stavtauene blitt ekstra forsterket for ? b?re bunnringen, mens 10 vinsjer brukes til ? heve og senke bunnringen. Vinsjene drives med en enkel generator og ingen l?ftekraner er n?dvendige.
Enklere og tryggere
Utpr?vingen p? anleggene viser at innfestingen av nota til flytekragen f?r minimal slitasje, selv i hardt v?r. Unders?kelser av n?tene bekrefter det samme: Fordi nota er jevnt utspent, blir belastning og slitasje minimal.
– H?ndteringen av nota er enklere, raskere og langt tryggere enn f?r, sier Lyskl?tt. ? Det er ikke lenger n?dvendig med kran, s? operasjonen kan g? trygt og problemfritt, ogs? i perioder med urolig v?r.
Aqualine har allerede satt i gang salg og markedsf?ring av det nye Midgard System som h?ster stor anerkjennelse og positive tilbakemeldinger fra oppdrettere som ser fram til at kritiske operasjoner n?
kan l?ses langt enklere og tryggere.
For ytterligere informasjon
kontakt
adm. dir. Trond Lyskl?tt,
*+47 480 11 950
[email protected]
Aqualine har levert utstyr til oppdrettsn?ringen i verdens t?ffeste og mest krevende havomr?der i 30 ?r. Hos oss ligger den maritime forst?elsen i ryggraden. Vi har respekt for havet og vet hvilke krefter som ligger i naturen.0000

Similar Posts