milj?

ROVDYRSUTRINGA N?R BIBELSKE PROPORSJONER

Bygdefolk for Rovdyr jobber for ?kt kunnskap omkring rovdyra. N? etter ulvejaktsaken, der 12 personer ble siktet for ulovlig ulvejakt, s? har rovdyrsutringa n?dd nye h?yder her i Hedmark, og det skrives i aviser, surves og grines overalt i media og p? internett over denne ?rovdyrplagen? som ligger som en slags Svartedauden over hele det indre ?stlandet.
Det er spesielt ulven som f?r skylda for alt som skjer, og hvis vi legger godviljen til og teller med grenseulvene, s? har vi kanskje 60-70 ulver innom Norges grenser i l?pet av ?ret. Da blir det ganske spesielt ? h?re at ?ulvebestanden er ute av kontroll?, ?rovdyrtrykket er for h?yt? osv. HALLO!! Vi snakker om kun 60-70 dyr!!! Hvordan i all verden kan en bestand p? maks 70 dyr (inkludert grenseulvene) v?re ?ute av kontroll? eller ?for mange ulv?? Om vi hadde hatt 7000 ulver i landet, s? kan man kanskje si at ulvebestanden er ute av kontroll, men n?r vi ikke en gang har n?dd tresifret antall ulver, s? blir dette ikke noe annet enn surving og grining fra rovdyrmotstanderne.
Lokalpolitikere mener at myndighetene ikke tar ?rovdyrplagen? p? alvor, og sender i samlet flokk og f?lge, brev inn til Erna Solberg. Hvordan kan disse ordf?rerne og politikerne g? ut fra at alle st?tter dem i deres sak? Det er slett ikke tilfelle at ALLE p? bygdene vil disse f? ulvene til livs, men vi blir allikevel tatt til inntekt for politikernes sak. Det forlanger vi i Bygdefolk for Rovdyr at det blir en slutt p?! Det er ikke rovdyrene som er problemet her i bygdene, det er folka som bor her som lager problemene fordi de ikke aksepterer en natur med ulv. S? kanskje det er HOLDNINGENE til folk man b?r gj?re noe med, i stedet for ? s?ke om ? kunne bruke enda mer kuler og krutt mot rovdyrene.
Det er visst p? moten ? bli st?tt i dagens samfunn. Alle skal visst la seg bli st?tt av noe, og her p? indre ?stlandet er det ulven som n? f?r skylda for omtrent alt som g?r g?li her. Det kan virke som demoniseringen av dette dyret er i ferd med ? n? nye h?yder og den hysteriske frykten for ulven har n? snart bibelske proporsjoner. N? f?r jaggu folk skjerpe seg!! Slutt ? sutre og surve!
De verste av dere er enkelte av jegerne som griner og surver over at de ikke f?r skyte like mye elg som for 10 ?r siden, og at de ikke kan slippe bikkjene sine til skogs overalt der de vil. Er DET virkelig noe ? surve for? Dere m? jammen meg klare ? akseptere at den ville naturen i f?rste rekke h?rer de VILLE dyrene til, og ikke dere. GODTA at det finnes rovdyr i skogen, og GODTA at kvotene kanskje g?r noe ned, uten at det trenger ? bety verdens undergang.
Jegerne er ogs? flinke til ? benytte seg av fryktpropaganda i media og ute blant folk, og p? det viset skremmes kunnskapsl?se folk fra vettet, og s? t?rr de ikke ? plukke b?r eller g? tur i skogen noe mer, fordi de tror den ?f?le gr?beinen? venter p? dem med siklende rovdyrkjeft bak n?rmeste tre. Jada, de gamle eventyrhistoriene lever i beste velg?ende her i de dype skoger inn mot svenskegrensa. Merkelig nok ser det ikke ut til at noen av de som frykter, er i stand til ? bruke internett og skaffe seg FAKTAINFORMASJON om ulvens atferd. I stedet FORLANGER de at vi skal ?respektere deres frykt?.
For noe tull!! Irrasjonell frykt er og forblir irrasjonell, og det er jammen meg DERES ansvar ? gj?re noe med egen frykt. Det finnes en mengde med god faktainformasjon p? nettet om ulvens atferd, LES det, og slutt ? surve!
Leder Lars-Erik Lie
Bygdefolk for rovdyr

Foto av leder Lars-Erik Lie: Arve Herman Tangen

BFR vil fokusere p? en levende natur, et komplett ?kosystem med stort biologisk mangfold, der b?de byttedyr og rovdyr skal f? leve under minimal mennesklig p?virkning. Vi ?nsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre s? opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for ? gj?re det? Les om norske rovdyr og rovfugler p? v?r info. side.
0000

Similar Posts