Energisp?rsm?l

Ruukkis energipanelsystem reduserer str?mforbruket

Ruukki? energipanel ble lansert p? det nordiske markedet v?ren 2011. Erfaringene som man har vunnet i l?pet av ?ret peker p? at kunder som har valgt energipanelfasader har ?konomiske fordeler av sitt valg. Sammenligning med tradisjonelle paneler viser at Ruukkis energipaneler har lykkes i ? oppn? besparinger p? opp til 30 prosent av energikostnaden. Det f?rste prosjektet med energipaneler noensinne er Sole Skog flerbrukshall i Vestby s?r for Oslo.
Energipanelsystemet er en energieffektiv veggkonstruksjon som egner seg spesielt godt for n?rings- og industribygg. Energipanelsystemet genererer besparinger ogs? i byggefasen, ettersom isolasjonstykkelsen i ytterveggen, taket og gulvet kan optimaliseres kostnadseffektivt. Energipanelsystemet gj?r det ogs? mulig ? heve byggets energiklasse og p? den m?ten kan man ogs? oppn? h?yere LEED- og BREEAM-milj?sertifiseringspoeng. Ved ? benytte Ruukkis energipaneler kan man redusere bygningens CO2 -utslipp med opptil 35 prosent, if?lge vitenskapelige studier i Finland. Ruukkis sandwichpanelsystem er godkjent og anbefalt av uavhengig sertifiseringsinstitutt.
“Ved ? benytte energipanelsystemet kan man oppn? besparinger i bygningens energiforbruk. Ruukkis lufttetthetsgaranti gj?r at kundene v?re kan stole p? v?rt energipanelsystem”, konstaterer Jouni Metsämäki i Ruukki.
Energipanelene best?r av sandwichpaneler som har en isolerende kjerne mellom to plater. Ruukkis energipanel er et spesialpanel som med sin skj?tkonstruksjon og sine detaljerte l?sninger, sammen med montering av sertifiserte installat?rer, gj?r veggkonstruksjonen ekstra tett.
Med energisimulering optimaliseres energiforbruket som helhet
Med den energisimuleringstjenesten som Ruukki har utviklet kan bygningens totale energiforbruk granskes. Tjenesten l?fter frem de kritiske punktene i energieffektiviteten. Ved ? benytte simuleringen kan man planlegge byggets ytre kledning – vegger, tak og gulv – slik at sluttproduktet er i henhold til byggteknisk forskrift, er energieffektivt og resulterer i optimale byggekostnader. Eksempelvis kan man, takket v?re energipanelenes lufttetthet, som overtreffer det fastlagte niv?et, i mange tilfelle redusere tykkelsen p? takisoleringen: med disse kompenseringene oppn?r man besparinger allerede i byggefasen. Selv merkostnadene som energipanelsystemet genererer blir dekket av kompensasjonen, og det f?rer til at de opprinnelige kostnadsanslagene ikke m? ?kes.
Ruukkis energibelegg reduserer nedkj?lingsbehovet i bygget
Ytterligere en nyhet i Ruukkis energipanelsystem er Ruukkis energibelegg, som sammenlignet med overflaten p? et vanlig panel reflekterer varme fra paneloverflaten og reduserer dens temperatur. Solens str?ler varmer ikke opp panelet og dermed heller ikke byggets innvendige arealer. Dette reduserer nedkj?lingsbehovet i bygget. Man reduserer ogs? deformasjoner som for?rsakes av varierende temperaturer.
Ruukkis energivindu forbedrer tettheten i bygget
Vinduene spiller en betydelig rolle for lufttettheten i bygget. Ruukkis energipanelsystem omfatter n? ogs? Ruukkis energivindu. Energivinduet slipper igjennom mindre varme enn tradisjonelle vinduer. Energivinduet er integrert i veggkonstruksjonen og har s?ml?se fuger. Vinduene har ogs? en egenskap som gj?r at de reflekterer solens varmestr?ler.
Ruukkis Liberta solar-fasade utnytter solenergien
Energipanelets fasade kan kompletteres med Ruukki Liberta solar-fasaden, som utnytter solenergien og p? den m?ten tar man tar vare p? sollyset og omvandler det til elektrisk str?m. I tillegg til energieffektiviteten gir Ruukki Liberta solar-fasade bygningen et arkitektonisk tiltalende utseende.
L?sningene i monteringsanvisningene er enda tettere
Ruukki har videreutviklet energipanelsystemets detaljer og monteringsanvisninger slik at de er blitt enda bedre. Systemet omfatter ogs? tetningsanvisninger for gjennomf?ringen i ulike takkonstruksjoner. Det finnes ogs? monteringsanvisninger for ?vrige monteringspunkter, slik som vertikale skj?ter og skj?ter mellom panel og sokkel. Ved utviklingen av panelene og monteringspunktene har man benyttet tetthetsm?ling og varmekamerabilder.
Montasjefirmanettverket enda mer omfattende
Montasjefirmaer med utf?ring av h?y kvalitet har en avgj?rende betydning for hvor god tetthet man oppn?r i konstruksjonene. Ruukkis energipanelsystem kan bare installeres av montasjefirmaer som er sertifisert av Ruukki. Oppl?ringen som Ruukki arrangerer omfatter alt fra teori til montasje. Montasjefirmanettverket som er sertifisert dekker hele Norge.
M?ling av lufttetthet inng?r i leveransen
Ruukkis energipanelleveranse inkluderer, som standard, m?ling av lufttettheten. Ruukki arrangerer en test i henhold til standarden EN13829, og denne utf?res av en uavhengig og sertifisert samarbeidspartner. Ruukki gir lufttetthetsgaranti for bygninger der det er benyttet energipanelsystemet.
Les mer om Sole Skog – Norges mest energieffektive idrettshall
Tilbakebetalingstiden for Ruukkis energipanel har i allerede ferdige prosjekter v?rt 6-18 m?neder. Kundene f?r n? flere fordeler takket v?re energipanelsystemets nye egenskaper:
* Med energisimulering optimaliseres energiforbruket
* Ruukki? energibelegg reduserer bygningens nedkj?lingsbehov
* Ruukki? energivinduer forbedrer lufttettheten i bygget
* Ruukki Liberta? solar-fasade tar vare p? solenergien
* Monteringspunktene i konstruksjonene er enda tettere
* Installat?rnettverket er enda mer omfattende
* M?ling av lufttetthet (trykktest) inng?r i leveransen
Link: Energipaneler med h?y lufttetthet
For mer informasjon:
André Otnes, Business Director, Components, Ruukki Norge AS, [email protected]
tfn. +47-(0)92270791
Pressekkontakt:
Johanna Parikka Altenstedt, kommunikationschef Skandinavia, tfn. +46 70 983 35 32
Nyheten p? Ruukki.no
Enerigipaneler i 13 färger – Inline magazine artikel p? svenska om energipanelsystemet
Ruukki tilbyr sine kunder energieffektive st?ll?sninger for bedre bygg, arbeid og mobilitet. Ruukki er etablert i rundt 30 land og har ca. 11 800 ansatte. Nettosalg i 2011 var p? 2,8 milliarder euro. Selskapets aksjer er notert p? NASDAQ OMX Helsinki (Rautaruukki Oyj: RTRKS).
Vedlagte filer
1000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Daniel Frykholm