Milj??deleggelse

Salget av fyringsolje p? S?rlandet stuper

Salget av fyringsolje og parafin p? S?rlandet stuper. Tall fra Statistisk Sentralbyr? viser at salget i de to Agderfylkene falt fra hele 7,4 millioner liter i f?rste halv?r 2013, til 4,3 millioner liter f?rste halv?r i 2014. Dette er en nedgang p? 41 prosent. For landet som helhet har salget sunket fra 206 millioner liter til 148 millioner liter, en nedgang p? 28 prosent.
En del av grunnen til den dramatiske nedgangen i fyringsoljesalget p? S?rlandet skyldes kampanjen Naturvernforbundet og str?mleverand?ren LOS har kj?rt for ? f? huseiere til ? kvitte seg med den dyre og milj?farlige oljefyren.
-I samarbeid med Naturvernforbundet oppfordrer LOS kundene til ? velge mer klimavennlige energil?sninger. Bytter du ut den gamle oljefyren og investerer i en moderne og klimavennlig oppvarmingsl?sning, kan du spare penger og milj?et ved ? redusere energiforbruket og klimagassutslippene, sier Geir T?nnesland, administrerende direkt?r i LOS. Han legger til at oljeprisen har v?rt h?y og str?mprisen lav i hele 2014, men at det norske folk ogs? er blitt mer milj?bevisste.
-Naturvernforbundet har gjennom sin oljefri-kampanje informert folk om de mange gode alternativene til oljefyring. I tillegg ber vi folk grave opp de gamle oljetankene, som vil kunne gi store milj?skader dersom de begynner ? lekke. Dyrt blir det ogs?, sier Naturvernforbundets Marte Rostv?g Ulltveit-Moe. – I tillegg til kampanjens effekt, skal vi ogs? ta med i regnestykket at regjeringa ?kte mineraloljeavgiften med 52 ?re per liter fra nytt?r, sier Ulltveit-Moe.
Samarbeidet p? S?rlandet mellom LOS og Naturvernforbundet har gitt s? gode resultater at NHO organisasjonen Energi Norge n? er i dialog med andre energiselskaper for ? spre denne arbeidsm?ten til andre deler av landet.
Om LOS
LOS er Norges st?rste str?mleverand?r i bedriftsmarkedet, og landets tredje st?rst str?mleverand?r totalt.
Kjernevirksomheten er str?mprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved ? analysere r?vareb?rsene og de gjeldene str?mprisene.
Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS tilbyr str?m med opprinnelsesgaranti til b?de privat- og bedriftsmarkedet.
Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.
I 2012 ble LOS k?ret til landets best likte str?mleverand?r av EPSI-Norway og ble k?ret til ?rets kundeservice i kategorien ?Energi? av TNS Gallup.
LOS er Milj?fyrt?rnsertifisert og medlem av Klimapartnere.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy