Natur

Samarbeid med PLAN Norge: R?rleggere ga rent vann i jubileumsgave

Verdens viktigste aksjon, ble den kalt fordi den satte s?kelyset p? en helt grunnleggende ressurs for et velfungerende samfunn. Nemlig rent vann. En selvf?lge for nordmenn i dag, men ikke like selvf?lgelig da NRL ble dannet for 100 ?r siden. Dermed passet aksjonen godt som et jubileumstiltak.

– Det er flott at aksjonen har engasjert s? bredt. Sm? og store bedrifter fra hele landet har ?nsket ? gi et lite bidrag til noe som blir et stort l?ft for andre. Aksjonen markerer samtidig r?rfagets betydning for samfunnsutviklingen, sier administrerende direkt?r Tor Backe i NRL.
I tillegg til medlemsbedrifter i NRL har blant annet bransjeforeninger, fagforeningen og leverand?rer bidratt.

Startskuddet for jubileumsaksjonen gikk p? Verdens vanndag 22. mars, en FN initiert merkedag som markeres over hele verden. M?let var ? samle inn minst NOK 100.000 til PLANs prosjekt ?GIVE ME 5?i Senegal. Prosjektet omfatter vaksinering, medisiner og rent vann slik at flere barn f?r oppleve sin 5-?rsdag. Prosjektet i Senegal er n? fullf?rt, blant annet som f?lge av NRL-bedriftenes bidrag til prosjektet. Penger har v?rt samlet inn gjennom DM til bedrifter, engasjement p? Facebook og egne aktiviteter p? bransjesamlinger.

? Plan er avhengig av engasjement fra bedrifter og enkeltpersoner for ? kunne gj?re jobben v?r p? en god m?te. Derfor er det ekstra verdifullt n?r prosjektene v?re n?r ut til ansatte i bedriftene vi samarbeider med. Plan jobber for at barn i utviklingsland skal f? oppfylt sine rettigheter og bidraget fra NRL er et viktig steg i den retningen, sier Olaf Thommessen, generalsekret?r i Plan Norge.
Plan og NRL inngikk et fem?rig samarbeid i 2012, hovedsakelig knyttet til GIVE ME 5-prosjektet. N?r dette arbeidet n? er avsluttet s?ker NRL etter et nytt Plan-prosjekt hvor organisasjonens ?rlige bidrag kan komme til nytte.
Fakta om verdens viktigste aksjon
* 780 millioner mennesker har ikke tilgang p? rent vann
* I Senegal d?r hvert tiende barn f?r de fyller fem ?r. Mangel p? rent drikkevann er en av ?rsakene.
* 1 av 3 barn har ikke tilgang p? rent drikkevann
* Av barn som d?r f?r fylte fem ?r, d?r 35% av sykdommer knyttet til skittent drikkevann og d?rlige sanit?rforhold
For ytterligere informasjon, kontakt:

Administrerende direkt?r i Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS (NRL),
Tor Backe, mobil 957 75 000

Generalsekret?r i Plan Norge, Olaf Thommessen, Mobil: 97 54 85 85. [email protected]

NRL st?r for Norske R?rleggerbedrifters Landsforening ? VVS, og er en bransjeorganisasjon for r?rleggerforetak av ulik st?rrelse og markedsorientering. NRL er tilknyttet N?ringslivets Hovedorganisasjon og Byggen?ringens Landsforening. Organisasjonen ble stiftet i 1913.

Skikkelig r?rlegger er r?rbransjens egen forbrukerportal som informerer om valg av skikkelige r?rleggere og skikkelige produkter. Sidene inneholder ogs? relevante artikler om alt fra oppussing, nybygg og vedlikehold til vannskadeforebygging og gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, bes?k www.skikkeligr?rlegger.no.

0000

Similar Posts