Energisp?rsm?l

Satser p? EN?K, styrker fokuset p? milj?et

29-01-2013 09:41 Telinet Energi Telinet Energi styrker satsningen sin p? milj?vennlig energi, og ansetter i disse dager en egen ansvarlig for EN?K- og milj?produkter. Jobbeskrivelse: Gj?re milj?vennlig energi og energispareprodukter lettere tilgjengelig for folk flest.

Telinet Energi styrker satsningen sin p? milj?vennlig energi, og ansetter i disse dager en egen ansvarlig for EN?K- og milj?produkter. Jobbeskrivelse: Gj?re milj?vennlig energi og energispareprodukter lettere tilgjengelig for folk flest.
Jan Kristian Mardal, 45 ?r, fra Vollen i Asker, tar tatt fatt p? arbeidet som ansvarlig for Telinet Energis satsning p? EN?K- og milj?produkter. Han skal fokusere p? ? lage nettl?sninger som gj?r det enkelt for folk ? anskaffe seg, og ta i bruk, milj?riktige produkter i hverdagen.
Mardal kommer fra stillingen som daglig leder i Ecofriend AS, hvor han har ledet selskapet og utviklet logistikk- og milj?l?sninger de siste tre ?r.
-For oss er det ? ?ke fokuset p? EN?K- og milj?produkter et sterkt ?nske for 2013. De fleste bedrifter og privathusholdninger kan ved enkle grep oppn? en betydelig reduksjon av str?mforbruket, og dermed spare penger og bidra til reduksjon av klimagasser. N? f?r vi en EN?K ansvarlig med lang erfaring innenfor akkurat dette omr?det, sier Finn Erik Arctander, administrerende direkt?r i Telinet.
Mardal, som er sivil?konom fra Handelsh?yskolen BI, understreker viktigheten av at nordmenn velger fornybar energi og milj?produkter.
-Vi lever alle sammen i en begrenset biosf?re p? Jorden. Vi har bare denne ene kloden, og vi ?nsker alle at generasjoner etter oss ogs? skal f? nyte den nydelige naturen som vi er s? avhengige av for ? leve. En viktig del er ? begrense utslipp fra fossilt brensel, forteller Mardal.
-Det finnes s? mange gode og milj?vennlige alternativer til fossilt brensel. Varmepumper, effektive og rentbrennende vedovner, el-biler og el-sykler. Vi beh?ver ikke ? forurense mer enn n?dvendig, men nordmenn m? bli klar over alle alternativene som finnes. Dette er en jobb jeg har brent for i flere ?r, og som jeg er veldig glad for ? fortsette med i Telinet Energi, fortsetter han.
-Norge er som verdens 13. st?rste oljeprodusent blant verdens st?rste bidragsytere til verdens klimaproblemer. Vi har alle et spesielt ansvar for ? ta i bruk fornybar energi og for ? energi-effektivisere. Telinet Energi skal gj?re EN?K enkelt for folk, fullf?rer han.
Om Telinet Energi
?Telinet Energi AS selger str?m til private husholdninger og bedrifter og tilbyr ulike EN?K-produkter.
Selskapet har siden etableringen i 2003 blitt en betydelig akt?r p? det norske kraftmarkedet, med fokus p? konkurransedyktige str?mpriser og milj?. Telinet er milj?sertifisert og tilbyr 100 % fornybar energi.
Telinet Energi er blant de f? str?mleverand?rene som kun tilbyr str?mavtaler med opprinnelsesgarantier. Uansett hvilken av Telinets str?mavtaler du velger, s? g?r pengene dine til str?m fra fornybare energikilder.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy