Vann

Scandic tar milj?vennlig papir et skritt videre

Scandic tar milj?vennlig papir et skritt videre

Siden ?rsskiftet har Scandic-kjeden aktivt jobbet med at alt papir som benyttes til trykksaker gradvis byttes ut mot et 100 % resirkulert og milj?tilpasset alternativ. Det er danske Dalum Papir A/S som produserer papiret Cyclus der samtlige restprodukter tas h?nd om ved gjenvinning, hvilket gir en redusert milj?p?virkning.

Siden mars 2012 har bare Cyclus-papiret v?rt benyttet til selskapets trykksaker, hvilket befester Scandic sin stilling som den mest milj?vennlige hotellkjeden i Norden. ? Vi har gjennom flere ?r bare benyttet Svane-merkede trykkerier. Det gj?r vi selvsagt fortsatt, men n? tar vi det et skritt lengre. Vi er stolte over papirbyttet og det har ogs? g?tt problemfritt ? gradvis bytte ut papiret i v?re trykksaker til milj?vennlig Cyclus-papir, konstaterer Inger Mattsson, milj?ansvarlig i Scandic.
? Parallelt med prosessen med trykksakene, har det ogs? v?rt et tydelig uttalt m?l innenfor konsernet ? redusere det generelle papirforbruket p? v?re kontorer og hoteller. P? denne m?ten arbeider vi mot en mer milj?vennlig og b?rekraftig virksomhet p? flere fronter, kommenterer Margareta Thorgren, VP Group Communication i Scandic. Cyclus er unikt ved at alle restproduktene som returpapiret genererer tas h?nd om. Ved gjenvinningsprosessen vaskes fyllmiddel, kaolin (kritt) og kalk ut av papiret med s?pe og vann. Disse restproduktene benyttes deretter til fremstilling av blant annet sement. Andre restprodukter benyttes som energi ved fremstilling av fjernvarme. ? Siden b?de papirfabrikken og gjenvinningsanlegget ligger i Danmark, er dessuten transportavstanden mellom gjenvinningsanlegg og papirfabrikk relativt kort. Selve innsamlingen av returpapir skjer ogs? i et begrenset geografisk omr?de, bekrefter Karin Sömnes, trykksakkonsulent i Papyrus som er leverand?r av Cyclus-papiret til Scandic.

Fakta: Gjenvunnet papir er en verdifull ressurs som har positiv innvirkning p? milj?et. Dalum Papir A/S, som produserer Cyclus, gjenvinner 120 000 tonn returpapir fra trykkerier og kontorer hvert ?r. Ingenting av dette materialet blir til s?ppel. Vannforbruket ved produksjon av Cyclus er over 60 % lavere enn ved produksjon av nyfiberpapir. Damp og elektrisitet genereres fra biobrensel, som avgir minimale karbondioksidutslipp. Massen produseres uten optiske blekemiddel og klorforbindelser. (Kilde:Papyrus)

For mer informasjon kontakt: Margareta Thorgren, VP Group Communication Scandic +46 8 – 51735254
Inger Mattsson, Milj?sansvarlig Scandic +46 8 – 51735019
Karin Sömnes, Trykksakkonsulent Papyrus +46 10 ? 5172611
Kristine Schaug, Kommunikasjonssjef Scandic Norge +47 90 50 27 78

Hver dag arbeider Scandics 6600 medarbeidere mot ett eneste m?l ? at du skal trives. Som Nordens gr?nneste hotellkjede har vi alltid fokus p? milj?, samfunnsansvar og tilgjengelighet. Scandic er Nordens st?rste hotellkjede med 160 hoteller i ni land og totalt 29 910 hotellrom og en omsetning p? 842 millioner euro. Vi vil v?re mer enn bare et hotell ? et sted hvor mennesker m?tes, jobber og inspireres. scandichotels.no
Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy