milj?

Schneider Electric ?pnet milj?bygg p? Ryen: – Dere er et forbilde

Den 15. mai ?pnet et av Norges mest energieffektive bygg p? Ryen i Oslo. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Milj?partiet De Gr?nne (MDG), var tilstede og han ber?mmet Schneider Electric for ? ha satt strenge krav til utbygger: – Dere lever som dere l?rer, i motsetning til mange andre, og viser b?de politikere og folk flest at det g?r an ? ha to tanker i hodet samtidig.
Schneider Electric Norge flyttet i april inn i sitt nye, energieffektive hovedkontor p? Ryen i Oslo. Bygget er et energiklasse A-bygg, klassifisert passivhus og p? vei til ? bli klassifisert som BREEAM Excellent. 15. mai var det offisiell ?pning av det nye hovedkontoret, med b?de samarbeidspartnere, kunder, n?ringslivstopper og politikere til stede.
BREEAM vekter mer enn energieffektivitet Alt i bygget har en mening, og alle l?sninger er n?ye etterpr?vd, sier arkitekt Jon Nordberg fra Lund Hagem Arkitekter, da han fortalte tilh?rerne om prosessen frem til dagens bygg. ? BREEAM vekter s? mye mer enn energieffektiviteten i bygget, det skal blant annet v?re b?rekraftig ogs? med tanke p? materialvalg og inneklima. Dette har v?rt pilotprosjekt for oss, og setter en standard for den videre utviklingen av omr?det, sier Nordberg.
– Bygget skal v?re b?de energieffektivt og effektivt, understreket Runar Hanses?tre, Country President i Schneider Electric, i sin innledning til paneldebatten. ? Det betyr at det skal brukes tilstrekkelig med energi for at vi skal v?re den mest produktive i bransjen, sier Hanses?tre.
Innovasjon i praksis – Dette er innovasjon i praksis, sier Christian Hemmingsen, markedssjef for yrkesbygg i Enova, som sammen med Magni Fossbakken, stod for den offisielle snorklippingen. – Enova investerer i energieffektive nybygg for ? vise markedet hva som er mulig ? f? til med gode l?sninger. Her har b?de eiendomsutvikleren og leietakeren samarbeidet om ? skape et energismart bygg av ypperste klasse. Enova er stolte av ? ha bidratt til at dette bygget st?r her i dag, sier Hemmingsen.
Hvorfor er vi sinker p? energieffektivisering? Tema for debatten under ?pningen var: Typisk norsk ? v?re god – men hvorfor er vi sinker p? energieffektivisering? Til ? svare p? dette hadde Schneider Electric f?tt med seg Rasmus Hansson, stortingspolitiker for Milj?partiet De Gr?nne, stortingspolitiker Odd Henriksen som er ansvarlig for kraftpolitikken i H?yre og Petter Haas Brubakk, direkt?r for n?ringspolitikk i NHO. I tillegg var Schneider Electric representert ved Fredrik Lundh, energispesialist og VP for Buildings Business. Lundh etterlyste st?rre politisk vilje n?r det gjaldt energiffektivisering av n?ringsbygg. 40 % av all energiforbruk i Norge g?r til drift og bruk av bygninger, s? her er det mye ? hente, mente Lundh, og ba om strengere krav og en bedre dialog mellom n?ringslivet og politikerne.
?k fagkompetansen til offentlige innkj?pere Rasmus Hansson fra MDG mente at det var mange str?lende forslag og planer der ute, men at gjennomf?ringsevnen var for d?rlig. Han viste til Schneider Electric som et godt eksempel p? at det g?r an, og sendte pinnen videre til Odd Henriksen fra H?yre for ? f? svar p? hvorfor ikke planene i st?rre grad ble satt ut i live. Henriksen svarte blant annet med at det var viktig ? ?ke innkj?pernes kompetanse i stat og kommune. Runar Hanses?tre fra Schneider Electric kontret da raskt: Hva kan vi gj?re for ? ?ke den kompetansen? Brubakk fra NHO foreslo en risikoavlastningsordning for ? frita innkj?perne fra alt ansvar, mens Hansson p? sin side ville at innkj?perne skulle ha milj?m?l som de faktisk ble m?lt p?. De m? st? ansvarlige for m?lene ellers vil det ikke fungere, mente Hansson. – Vi i Schneider Electric bidrar mer enn gjerne til ?kt fagkompetanse hos innkj?perne, inviterte Fredrik Lundh, og pekte da spesielt p? kunnskap om behovsstyring av lys, varme og ventilasjon.

Energifakta:
*Bygget er energiklasse A, passivhus og klassifiseres som BREEAM Excellent
*Kj?le- og varmebehovet p? henholdsvis 630 og 430 kW, produseres av varmepumper som henter
varme fra 32 energibr?nner som er 220 meter dype.
*Byggets konstruksjoner utnyttes i form av at det legges inn vannr?r i betongen i hver etasje for ? avkj?le rommene n?r det er varmt og varme dem opp n?r det er kaldt.
*Bygningskroppen er utformet slik at man ikke f?r u?nsket sollys inn i lokalene og ikke beh?ver utvendig mekanisk solskjerming som krever vesentlig vedlikehold. Selv ved lav solvinkel vil en
alltid ha utsyn.
*P? taket er det solcellepaneler med en effekt p? 15 kW
*Moderne belysningsanlegg som behovsstyres etter tilstedev?relse og dagslys
*Energieffektiv og behovsstyrt ventilasjon basert p? roterende gjenvinner med h?y virkningsgrad.
Jordkulvert s?rger for fortemperering av innluften
*Materialer som bidrar til et termisk tregt bygg

Milj?merkingen BREEAM: BREEAM Excellent er en internasjonal merkeordning for klassifisering av b?rekraftig bygg. For mer info, http://ngbc.no/
For ytterligere informasjon: Runar Hanses?tre, Country President, tlf. 994 17 410 [email protected]

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Som global spesialist p? energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er
Schneider Electric en verdensledende leverand?r av integrerte l?sninger innen
flere markedssegmenter: energi og infrastruktur, prosessindustri,
byggautomasjon, sikkerhet, datasentre/nettverk og boligbygg. I enkelte av disse
er Schneider Electric markedsleder. Fokusert p? ? gj?re forvaltningen av energi
sikker, p?litelig og effektiv, oppn?dde selskapets 150 000+ medarbeidere
en omsetning p? 24 milliarder euro i 2013 gjennom en proaktiv forpliktelse til
? hjelpe individer og organisasjoner til ? f? mest mulig ut av sin energi:
?Make the most of your energy?. www.schneider-electric.com/no
Vedlagte filer
5000

Similar Posts