Drivhuseffekten

Schneider Electric og Rejlers inng?r samarbeidsavtale

Sl?r seg sammen for ? hjelpe kundene til ? f? mest mulig ut av sine ressurser.
Energispesialisten Schneider Electric og det r?dgivende ingeni?rselskapet Rejlers inng?r en samarbeidsavtale som skal styrke begge selskapers tilbud innen omr?der som olje og gass, datasenter, vei, jernbane og e-verk. Begge selskaper har som m?l ? hjelpe sine kunder til ? f? mest mulig ut av sine ressurser, og dette samarbeidet legger grunnlaget for at kompetanse i begge selskaper utnyttes for ? finne l?sninger p? komplekse utfordringer.
Schneider Electric
er en global spesialist innen energistyring og regnes som verdensledende leverand?r av integrerte l?sninger for energi og infrastruktursektoren, prosessindustri og byggautomasjon, sikkerhet, datasentre og boligbygg. Rejlers er et av Nordens st?rste tekniske konsulentselskaper og teller 1 800 eksperter som arbeider med prosjekter innen elkraft, energi, elektro, jernbane, telekom og el-sikkerhet.
– Rejlers og Schneider Electric har komplementerende kompetanse, noe som vil komme v?re kunder til gode. I f?rste omgang bidrar Rejlers med spisskompetanse inn i noen av Schneider Electric sine prosjekter innen olje- og gassektoren, og vi ser frem til ? utvikle dette samarbeidet videre inn i andre strategiske segmenter, sier Runar Hanses?tre, administrerende direkt?r i Schneider Electric.
– Rejlers er glade for ? starte opp samarbeid med Schneider Electric i Norge, med v?r felles fokus p? gjennomf?ring av teknisk krevende prosjekter. I fremtiden blir samarbeid av denne typen stadig viktigere for ? realisere verdier raskere og sikrere for sluttkundene, sier Morten Thorkildsen, administrerende direkt?r i Rejlers.
Rejlers
er et av Nordens st?rste tekniske konsulentselskaper. 1 800 eksperter som arbeider med prosjekter innen bygg og eiendom, energi, industri, og infrastruktur. Hos oss m?ter du spesialiserte ingeni?rer med bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi vokser og finnes i dag p? over 80 steder i Norge, Sverige og Finland. Rejlers omsetter for ca. 1,5 milliarder kroner og B ? aksjen er notert p? NASDAQ OMX, Nordiske listen.

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Som global spesialist p? energistyring med kontorer i mer enn 100 land, er Schneider Electric en verdensledende leverand?r av integrerte l?sninger innen flere markedssegmenter: energi og infrastruktur, prosessindustri, byggautomasjon, sikkerhet, datasentre/nettverk og boligbygg. I enkelte av disse er Schneider Electric markedsleder. Med fokus p? sikker, p?litelig, effektiv og gr?nn energi, oppn?dde selskapet med over 140 000 medarbeidere en omsetning p? 24 milliarder euro i 2013. Schneider Electric har et aktivt engasjement for ? hjelpe individer og organisasjoner til ?kt energieffektivisering: ?Make the most of your energy?. www.schneider-electric.com/no
For ytterligere informasjon:
Runar Hanses?tre, Country Manager, mobil: 994 17 410.
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy