Klimasp?rsm?l

Sentral rolle i global milj?forskning

Milj?bevisstheten i det norske n?ringslivet har f?tt seg en kraftig knekk. Bare en av tjue forretningsreisende mener bedriften de er ansatt i kj?per klimabilletter i forbindelse med flyreiser, viser en unders?kelse fra VIA Travel.
Norges st?rste forretningsreisebyr?, VIA Travel, har spurt over 2000 av forretningskundene om deres holdninger til milj?et. Unders?kelsen avdekker blant annet
at bare en av tjue forretningsreisende kjenner til at bedriften de er ansatt i kj?per klimabilletter/kvoter for ? kompensere for utslippene flyreisene genererer. Nesten halvparten av de spurte mener bestemt at bedriften de er ansatt i ikke kj?per klimabilletter, mens resten ikke vet om bedriften kj?per dette eller ikke.
H?per p? ny aktualitet
Administrerende direkt?r i VIA Travel Norge, Rune Feltman mener unders?kelsen viser at milj?saken har blitt satt kraftig p? vent.

? Finanskrisen er nok hovedforklaringen p? at milj?bevisstheten ikke lenger er s?rlig framtredende. Det er synd, men v?rt h?p er at milj?sak og klimakvoter f?r ny aktualitet n?r den ?konomiske oppturen kommer igjen, sier han.
Velpr?vd og veldokumentert
Rune Feltman kan fortelle at milj?krav ofte st?r p? agendaen n?r VIA forhandler kontrakter med bedrifter i Norge, selv om bedriftene if?lge unders?kelsen ikke er like flinke til ? etterleve milj?kravene i praksis.
VIA Travel har tilbudt bedrifter klimaregnskap siden 2007, og hatt en avtale om salg av klimabilletter via den ideelle organisasjonen Mitt Klima siden 2006. Ordningen fungerer slik at forretningsreisebyr?et beregner utslippene fra bedriftskundenes reiser ved hjelp av sin database, og ved bruk av en utslippsfaktor gitt av Mitt Klima. P? basis av klimaregnskapet kan selskaper kj?pe klimabilletter/kvoter, som blant annet brukes til milj?prosjekter i utviklingsland.
? Ordningen er velpr?vd og har veldokumentert effekt. Den store fordelen er at bedriftene kan inng? avtale med VIA Travel som utarbeider et ?rlig klimaregnskap, slik at hver enkelt ansatt ikke trenger ? kj?pe dette til hver reise, sier administrerende direkt?r i VIA Travel, Rune Feltman.
Om VIA Travel Norge
VIA Travel er vinner av ?rets Servicel?ft og er Norges ledende og st?rste forretnings-reisebyr?. Selskapet har en markedsandel p? 33,5%, en omsetning p? kr. 4,7 mrd., 575 ansatte, 55 byr?er og 2 flyplasskontorer, samt en 24 timers service avdeling. VIA Travel er milj?- og kvalitetssertifisert og partner i en av verdens st?rste byr?kjeder, RADIUS.
For mer informasjon se www.viatravel.no0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aktuelle Nato-saker   #Audronius Azubalis   #Philip Pedersensvei   #Pressekontakt Kommunikasjonssjef Bj