Klimasp?rsm?l

Ser store moglegheiter for norsk milj?teknologi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ber alle landets kommuner melde fra om behov for detaljert skredfarekartlegging. NVE vil bruke svarene for ? prioritere hvor i landet skredfare skal kartlegges n?rmere.
Kommunene vil motta en e-post fra NVE med henstilling om ? beskrive behov for detaljert skredfarekartlegging. For lettere ? melde inn kartleggingsbehov har NVE utarbeidet en konsekvensanalyse i en elektronisk kartl?sning. Analysen viser et teoretisk bilde av omr?der som kan bli rammet av skred i bratt terreng, kombinert med omr?der hvor mange mennesker oppholder seg. Kommunene skal blant annet vurdere om teorien i kartet stemmer overens med deres opplevelse av virkeligheten(se lenke til kartl?sning nederst i meldingen).
– Kartene viser et teoretisk bilde av konsekvens ved skred. Derfor er kommunenes innspill viktige. Omr?der kan for eksempel v?re kartlagt og sikret. Dermed kan konsekvensen v?re avklart, eventuelt ogs? betydelig redusert, forteller avdelingsdirekt?r i NVE Anne Britt Leifseth.
En kartleggingsplan vil legge rammene for prioriteringer over omr?der som skal farekartlegges i statlig regi for skredtypene sn?skred, l?smasseskred, steinsprang, store fjellskred og kvikkleireskred.
– Rammene for statens engasjement er i stor grad lagt. NVEs oppgave er ? hjelpe til med ? kartlegge omr?der med h?y samfunnsmessig risiko. Derfor m? vi prioritere hardt b?de geografisk og mellom de forskjellige skredtypene, forteller Leifseth
Planen bygges opp i samarbeid med NGU, etter innspill fra kommunene og fra en rekke andre offentlige organer. Registrerte skredhendelser vil ogs? utgj?re en del av underlagsmaterialet. Unders?kelsen varer til 19. februar og en f?rste utgave av en kartleggingsplan vil foreligge sommeren 2010.
Kartlegger for ca. 20 millioner ?rlig.
– Totalt bruker NVE ca. 20 millioner kroner ?rlig til ? kartlegge skredfare. Forvaltningsoppgaver knyttet til skredforebyggende arbeid ble samlet hos NVE i 2009. ? samle p?g?ende og nye kartleggingsaktiviteter i en felles plan vil hjelpe oss ? spisse innsatsen der behovet er st?rst, forteller Leifseth.
I omtrent 10 ?r har NVE kartlagt fare for kvikkleireskred og NGU kartlagt fare for store fjellskred. I 2009 kom aktsomhetskart for steinsprang til bruk for kommunene. Tilsvarende kart for sn?skred kommer i l?pet av ?ret. I tillegg arbeider NVE med ? utvikle metoder for ? lage aktsomhetskart for jordskred/flomskred.
Kontaktpersoner:
Anne Britt Leifseth, avdelingsdirekt?r, mobil: 91 70 58 11
Hallvard Berg, seksjonssjef, mobil: 97 70 61 63
Lenke til kartanalysen:
http://arcus.nve.no/website/teoretisk_skredkonsekvens
I kartet kan du s?ke p? kommuner og se teoretisk bilde p? konsekvens.
Lenke til elektronisk skjema http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=756881&Pwd=58276873&TESTMODE=true
(demoversjon som ikke registrerer svarene):0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy