Klimasp?rsm?l

Sesongvarsel februar-april

L?yve til Hanestadnea

NVE gjev grunneigarane ved ?vre Hanestad G?rd l?yve til ? bygge Hanestadnea kraftverk i Rendalen kommune, Hedmark. Kraftverket vil f? ein ?rleg produksjon p? omlag 7 GWh, noko som svarar til den ?rlege straumbruken til rundt 350 husstandar.
Grunneigarane ved ?vre Hanestad G?rd har s?kt om l?yve til ? bygge Hanestadnea kraftverk i elva Hanestadnea i Rendalen. Kraftverket er planlagd med ei installert effekt p? 2,1 MW og vil med dei fastsette vilk?ra gje ein ?rleg produksjon p? rundt 7 GWh.
Det er ikkje p?vist raudlista artar eller verdifulle naturtypar knytt til elva. Det er heller ikkje s?rlege landskaps- eller friluftsinteressar knytt til omr?det. NVE meiner at med tilstrekkeleg minstevassf?ring heile ?ret, og god planlegging og oppfyljing av anlegget i byggetida, vil skadeverknadane for landskap og milj? vere akseptable.
NVE meiner at fordelane i h?ve til allmenne interesser er st?rre enn skadane og ulempane ved ? bygge kraftverket, og gjev difor l?yve til Hanestadnea kraftverk p? fastsette vilk?r.
Les meir om Hanestadnea kraftverk her .
For meir informasjon kontakt:
Seksjonssjef ?ystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/90 19 82 16
Seniorr?dgjevar Ingrid Haug, tlf. 22 95 9416
Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside:0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy