Klimasp?rsm?l

SFT er milj?sertifisert

De fire returselskapene for elektrisk og elektronisk avfall bekreftet p? et m?te med SFT at alt EE-avfall over hele landet vil bli samlet inn. SFT kontrollerer at selskapene gj?r den lovp?lagte jobben.
Produsentansvar for EE-avfall
Returordningen baserer seg p? at alle produsenter og import?rer av EE-produkter er pliktig ? v?re medlem i et godkjent returselskap.
De m? igjen samle inn avfallet og behandle det milj?messig forsvarlig.
Dermed er alle import?rer og produsenter med ? betale kostnadene, og vi unng?r gratispassasjerer og konkurransevridning.
Statens forurensningstilsyn (SFT) kalte inn de fire returselskapene for elektrisk og elektronisk avfall til et m?te onsdag.
Ett av selskapene ? Elretur ? mener de har samlet inn det de er forpliktet til og har midlertidig stanset innsamlingen i enkelte deler av landet. Dette har skapt uro i systemet.
Samler inn EE-avfall over hele landet
De fire returselskapene bekreftet p? m?tet at det er viktig ? unng? stopp i innsamlingen. Forbrukerne skal v?re trygge p? at alt EE-avfall tas h?nd om p? en milj?messig forsvarlig m?te.
? Returselskapene jobber med tiltak slik at alt EE-avfall over hele landet blir samlet inn, slik de er p?lagt. Dette er sv?rt viktig fordi de fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og milj?farlige stoffer. Vi er ett av landene i verden med st?rst innsamling. Det skal vi fortsatt v?re, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
I fjor samlet vi inn over 149 000 tonn EE-avfall. Dette tilsvarer rundt 31 kilo per person. Det er mer enn sju ganger s? h?yt som EUs krav til EE-innsamling per person ?rlig.
Krav til landsdekkende innsamling
Det norske regelverket krever at alle returselskap for EE-avfall har en landsdekkende innsamling basert p? sine medlemmers markedsandeler.
? For hindre at det kj?rer fire biler til hvert sted rundt om i landet for ? hente EE-avfall, kan det v?re hensiktsmessig med samarbeid mellom returselskapene. De fire returselskapene m? selv bli enige om en effektiv og landsdekkende innsamling. Det er verken naturlig eller n?dvendig at staten detaljregulerer markedet, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
Finne en felles l?sning
Uenigheten mellom dagens fire returselskap er innholdet i en eventuell avtale om et system for ? fordele innsamlingen av EE-avfallet, eventuelt fordeling av kostnader knyttet til innsamlingen (et s?kalt clearingsystem.
For ? bidra til at partene finner en felles l?sning, vil SFT innkalle til et m?te mellom konkurransemyndighetene og returselskapene. Dette for ? se p? hvordan et system for samarbeid om effektiv innsamling av EE-avfall kan utformes, uten ? komme i strid med konkurranseregelverket.
SFT f?rer tilsyn med returselskapene
? SFT p?ser at returselskapene ivaretar sine forpliktelser i forhold til regelverket. P? v?re vegne sertifiseres alle returselskapene av en tredjepart. I tillegg har vi p? trappene en egen aksjon for ? kontrollere at returselskapene overholder kravene i avfallsforskriften, sier SFT-direkt?r Ellen Hambro.
SFT f?lger opp eventuelle brudd p? regelverket med tvangsmulkt eller politianmeldelse.
Sp?rsm?l kan rettes til SFT:
SFT-direkt?r Ellen Hambro
telefon: 22 57 34 94, e-post: [email protected]
avdelingsdirekt?r Sigurd Tremoen, avdeling for kjemikalier og lokalmilj?
telefon: 22 57 34 21, e-post: [email protected]
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOK   #Siemens Husholdningsapparater Siemens   #Siv Elizabeth Egger   #Star Public Relations