Milj?teknikk

Siemens gir str?m til Martin Linge-plattformen

24-06-2013 12:00 Siemens AS Siemens inng?r en avtale med Total E&P Norge om byggingen av et elektrifiseringsanlegg p? land utenfor Bergen. Avtalen har en verdi p? halv milliard kroner, og Martin Linge f?r dermed hele energibehovet dekket med kraft fra land.

Siemens inng?r en avtale med Total E&P Norge om byggingen av et elektrifiseringsanlegg p? land utenfor Bergen. Avtalen har en verdi p? halv milliard kroner, og Martin Linge f?r dermed hele energibehovet dekket med kraft fra land.

Avtalen inneb?rer at Siemens f?r et totalansvar for byggingen av et landanlegg som s?rger for str?m til Martin Linge, et olje- og gassfelt som ligger om lag 160 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland hvor anlegget skal st?, ved den norsk-britiske sokkelgrensen. Elektrifisering av norsk sokkel er i tr?d med myndighetenes langsiktige m?l om ? redusere CO2-utslippene fra olje- og gassindustrien. Og Martin Linge blir n? blant de f?rste plattformene p? norsk sokkel som velger bort alle forurensende gassturbiner til havs, med ren fornybar kraft fra land.
– Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for ? redusere klimautslippene og ?ke effektiviteten i produksjonen. For ? lykkes med dette kreves det avansert og innovativ teknologi. Det er derfor en stor anerkjennelse til oss som leverand?r n?r fremtidens olje- og gassplattformer blir realisert med energieffektive og milj?vennlige l?sninger fra Siemens, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens i Norge.
Str?m fra land er dessuten mer effektiv energibruk enn gassturbiner, samt at det bidrar til h?yere tilgjengelighet og bedre arbeidsforhold for de som jobber p? plattformen.
Verdi p? en halv milliard
Det elektriske landanlegget til Martin Linge skal bygges ved Kollsnes utenfor Bergen og ferdigstilles i 2015. Avtalens verdi er p? om lag 500 millioner kroner, og vil dermed bli den st?rste Siemens har inng?tt av denne typen.
– Dette er en avansert teknologisk l?sning som setter sv?rt h?ye krav til p?litelighet og leveringssikkerhet. Derfor er vi veldig stolte av at store internasjonale oljeselskaper som Total velger Siemens’ l?sninger. Det viser v?r styrke innen engineering og v?r evne til ? gjennomf?re store komplekse prosjekter, sier divisjonsdirekt?r Nils Klippenberg i Siemens.
Effekt tilsvarende 24000 husstander
Anlegget Siemens n? bygger p? land, skal sende h?yvolts vekselstr?m (AC) gjennom en 161 kilometer lang sj?kabel ut til plattformen. Dette blir verdens lengste kabel av sitt slag. Effekten p? 55 megawatt i kabelen vil tilsvare kraftbehovet til 24.000 husstander.
– Landanlegget til Martin Linge blir n? det andre anlegget som Siemens bygger i Norge med slik avansert teknologi. Det f?rste anlegget ligger i Hammerfest og skal forsyne Goliat med str?m. Dette betyr at vi n? er markedsleder for slik teknologi, sier Klippenberg.

Fakta om leveransen fra Siemens:

Det skal bygges en ny trafostasjon p? Kollsnes, inkludert nye transformatorer, koblingsanlegg (GIS-anlegg), SVC-anlegg (statisk kompensator) og reaktorer samt en 1,5 km kabeltras? med b?de 300 kV og 100 kV kabler.
Byggingen av trafostasjonen er en totalleveransekontrakt, inkludert prosjektering, innkj?p, levering, bygging og idriftsettelse (EPSCC-kontrakt).
Siemens vil ogs? levere kontrollsystemer p? land for styring av trafostasjon, samt m?lesystemer ute p? plattformen.
L?sningen vil bli bygget med duplikate systemer, for ? sikre en stabil forsyning av kraft til plattformen (redundans).
Arbeidet starter sommeren 2013 og skal ferdigstilles for test av sj?kabelen i 2015.

Om Siemens
Siemens AG er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 370.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. 2000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy