Milj?politikk

Siemens setter ny overskuddsrekord i f?rste kvartal

Med 19 prosent vekst i ordreinngangen og 12 prosent vekst i omsetningen, skyter virksomheten i Siemens for alvor fart inn i det nye ?ret. Samtidig er overskuddet i kvartalet rekordh?yt.
– Vi leverer en glimrende bunnlinje og er i meget god rute til ? n? de m?l vi har satt oss for 2011, sier CEO Peter Löscher i Siemens AG.
Siemens har avvikende regnskaps?r og fullf?rte sitt f?rste kvartal for 2011 den 31. desember i fjor. Ordreinngangen, som sier mye om fremtidig omsetning i selskapet, viser en vekst p? hele 19 prosent til 22,6 milliarder euro selskapets f?rste finanskvartal. Omsetningen ?kte med 12 prosent til 19,5 milliarder euro.
– Vi opplevde ordre- og salgsvekst i alle regioner, men spesielt i regioner og land som er inne i en sterk industrialisering og vekst, sier Löscher.
Rekordoverskudd
Siemens, som har delt virksomheten i tre sektorer – energi, industri og helse – fikk et samlet overskudd fra disse tre sektorene p? totalt 1,8 milliarder euro. Siemens har aldri tidligere levert et tilsvarende overskudd i et kvartal. Dermed setter selskapet ny kvartalsrekord. Konsernets bokf?rte overskudd etter skatt endte i perioden p? 1,75 milliarder euro, tilsvarende 14 milliarder kroner. Resultatet er 15 prosent bedre enn tilsvarende periode i fjor.
– Det vi ser n? er resultatet av en langsiktig satsning p? gr?nne produkter og l?sninger. Vi har v?rt tidlig ute med ? vise hvordan vi kan skape en b?rekraftig fremtid med eksisterende teknologi. Det ? bekjempe klimaendringene er en av klodens st?rste utfordringer, og som verdens st?rste leverand?r av gr?nne l?sninger bidrar vi hver eneste dag med dette arbeidet, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb for Siemens i Norge.
Fornybar energi vokser mest
Alle tre sektorer vokser sterkt, men det er l?sninger innen energi som opplever den sterkeste veksten. Energisektoren opplevde en vekst i ordreinngangen p? hele 27 prosent til 8,76 milliarder euro.
Det er spesielt godt salg innenfor fornybar energi generelt og vindkraft spesielt som er den viktigste vekstdriveren for energisektoren i Siemens. I Norge har Siemens en markedsandel p? om lag 60 prosent innen vindkraft, og vant flere st?rre kontrakter i 2010 i vindparker p? blant annet J?ren, Nyg?rdsfjellet og Hav?ygavlen.
Industri og Helse hadde tilsvarende vekst p? henholdsvis 22 og 13 prosent.
Sp?r kraftig vekst fremover
Som et resultat av en stadig bedring i markedet og kraftig vekst i ordreinngangen, s? venter Siemens en betydelig vekst i 2011. Omsetning fra selskapets divisjoner er ventet ? bli 25 til 35 prosent h?yere enn finans?ret 2010.
Les mer p?:
www.siemens.no/presse

Siemens AG – f?rste kvartal 2011 (avsluttet 31.12.10)
Millioner euro 2011 2010
Omsetning 19.489 17.352
Driftsresultat 2.229 2.109
Resultat etter skatt 1.753 1.531
Antall ansatte (globalt) 410.000 405.000

For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med om lag 410.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.
0000

Similar Posts