Milj?politikk

Siemens skal utvikle fremtidens ladesystem for elbiler

Konferanse om klimavennlig

Klimavennlige byer er tema for Milj?verndepartementets konferanse Framtidens byer 2010 som holdes i Drammen 2. og 3. november. Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim deltar sammen med blant andre samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og kommunalminister Liv Signe Navarsete.
Framtidens byer er et samarbeid mellom de 13 st?rste byene i landet om ? utvikle byene p? en mest mulig klimavennlig m?te, blant annet ved ? legge til rette for ?kt kollektivtransport og lavt energiforbruk. Toppm?te for Framtidens byer holdes under konferansens f?rste dag. Hensikten er ? trekke linjer for satsingen framover og diskutere hvordan man kan ?ke gjennomf?ringsevnen for programmet.
Ordf?rere fra alle byene deltar sammen med de tre statsr?dene. Toppm?tet holdes tirsdag 2. november kl 12.15 ? 14.15.
Ken Livingstone, en av Storbritannias mest markante politiske skikkelser siden 1970-tallet holder innlegg om klimavennlig politikk og lederskap tirsdag kl. 10.30. Han var Londons borgermester 2000-2008 og s?ker gjenvalg i 2012. Livingstone innf?rte blant annet k?prising i London. Han er sammen med Bill Clinton initiativtaker til bysamarbeidet C40 Cities (Climate Leadership Group) og kjent for sin innsats for bedre milj? og kollektivtransport i London.
Onsdag holdes en rekke parallell-seminarer der man kan hente ny kunnskap og inspirasjon.
Sted: Union Scene, Drammen
Tid: Tirsdag 2. november kl. 09.30 ? 17.30 og onsdag 3. november kl. 08.00 ? 15.30
Fullstendig program0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy