Milj?teknikk

Siemens styrker str?mnettet p? S?rlandet

Statnett er i full gang med ? bygge fremtidens sentralnett over hele Norge, og planlegger ? investere mellom 50 og 70 milliarder kroner de neste ?rene. Utbyggingen er i full gang, og Siemens er med som leverand?r i flere prosjekter allerede.
P? Feda transformatorstasjon i Kvinesdal kommune skal Siemens bygge og levere en s?kalt roterende fasekompensator som vil bidra til ? gj?re nettet mer robust. Ut fra Feda transformatorstasjon g?r det ogs? en 580 kilometer lang undersj?isk kraftledning (HVDC) til Nederland, ogs? kalt NorNed-forbindelsen. Fasekompensatoren fra Siemens vil ogs? bidra til ? redusere risikoen for utfall av denne forbindelsen.
– De ambisi?se planene for moderniseringen av det elektriske sentralnettet i Norge, gj?r at Statnett b?de er og blir en sv?rt sentral kunde for Siemens fremover. N? har vi vist flere ganger at Statnett gir oss tillit i viktige utbyggingsprosjekter. Det er vi stolte av og er et signal om at Siemens har teknologien og kompetansen som Statnett trenger for ? gi Norge et fremtidsrettet str?mnett, sier divisjonsdirekt?r Nils Klippenberg.
Siemens har totalansvaret for leveransen som har en total prosjektramme p? nesten 160 millioner kroner. Siemens er ogs? avhengige av ? knytte til seg underleverand?rer. Blant annet for byggingen av et 11 meter h?yt bygg p? 900 kvadratmeter i grunnflate der utstyret vil bli plassert.
– Helse, milj? og sikkerhet i forbindelse med slike leveranser er ekstremt viktig for Statnett. Derfor setter de store krav til oss som leverand?r at b?de vi og v?re underleverand?rer overholder gjeldende HMS-bestemmelser. Dette krever god planlegging og ikke minst fremragende gjennomf?ring fra v?r side, og dette skal vi gj?re alt for ? lykkes med, sier Klippenberg.
Kontrakten ble inng?tt hos Statnett den 31. mai. Administrerende direkt?r Per Otto Dyb, prosjektleder Liv Kalheim og divisjonsdirekt?r Nils Klippenberg deltok p? vegne av Siemens. Det var konserndirekt?r H?kon Borgen som undertegnet kontrakten p? vegne av Statnett.
Prosjektet vil bli ledet fra Siemens i Norge, med Liv Kalheim som prosjektleder.
– Dette er f?rste gang som Siemens har levert en slik kompensator i Norge. Vi vil trekke p? engineeringkompetanse fra Danmark, men vil styre prosjektet her fra Norge.
Om Siemens
Siemens AG er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 78 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 370.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2000 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. 1000

Similar Posts