Klimasp?rsm?l

Siste frist for st?tte til energi- og klimaplanlegging

?pner milj?anlegg i

En ti ?r lang energistrategi er i ferd med ? fullf?res ved Borregaard i Sarpsborg. I dag ?pner Hafslund et nytt anlegg for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel, som bortimot halverer Borregaards forbruk av tungolje.
Borregaard etablerte i 1998/99 en energistrategi som gikk ut p? ? redusere energiforbruket, samt erstatte bruk av tungolje med fornybare og milj?vennlige kilder. Siden den gang har Borregaard og dets partnere investert i b?rekraftige energianlegg som til sammen har redusert behovet for bruk av tungolje betydelig. I 2007 fikk Hafslund Milj?energi oppdraget ? etablere et anlegg basert p? energiutnyttelse av avfallsbasert brensel.

I dag ?pner Hafslund Milj?energi anlegget Hafslund Milj?energi ? Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE) som med en kapasitet p? rundt 230 GWh damp bortimot halverer bruken av tungolje og derigjennom reduserer utslippet av CO2 med ca 70.000 tonn i ?ret.

? Det nye anlegget demonstrerer Borregaards og Hafslunds engasjement og investeringsvilje for ? bidra til et bedre klima og for ? oppn? regjeringens 202020-m?l. Borregaard og Hafslund er to regionale samfunnsbyggere som med dette bidrar til ? l?se morgendagens klimaproblemer, forteller Per Kristian Olsen, konserndirekt?r Hafslund Produksjon og varme.

? Vi er stolte av ? ha etablert dette anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel. I en periode med finanskrise og et utfordrende avfallsmarked har vi v?rt med p? ? gj?re norsk industri gr?nnere ved ? etablere og sette i drift et av Norges mest moderne anlegg i henhold til budsjett og tidsplan, sier administrerende direkt?r P?l Mikkelsen i Hafslund Milj?energi.

? Det nye avfallsforbrenningsanlegget er et viktig bidrag i v?r totale energistrategi for ? eliminere Borregaards bruk av tungolje til energiproduksjon. Anlegget vil bortimot halvere v?rt forbruk av tungolje og dermed forbedre Borregaards klimaregnskap ytterligere, sier administrerende direkt?r Per S?rlie i Borregaard.

Anlegget har hatt en investeringsramme p? brutto 500 millioner kroner og mottar 82 millioner kroner i st?tte fra Enova. Enova-midlene har gjort det mulig for Hafslund ? bidra til forutsigbare og langsiktige energipriser for norsk industri og samtidig bidra til arbeidsplasser ved ? benytte norskutviklet teknologi og etablere ti nye ?rsverk p? anlegget.

Borregaard har i dag et varmeenergibehov p? n?r 1000 GWh i form av damp. I tillegg til egne bioanlegg, utnytter Borregaard i dag energi fra et avfallsforbrenningsanlegg eid og driftet av ?stfold Energi.

For mer informasjon kontakt:
– Informasjonssjef Hafslund Produksjon og varme, Truls E. Jemtland, tlf. 92029480
– Kommunikasjonssjef Borregaard, Tone Horvei Bredal, tlf. 92467711

Foto fra anlegget: Kimm Saatvedt
Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside:0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy