Klimasp?rsm?l

Skal formidle kunnskap om skred

Norges vassdrags- og energidirektorat, Reindriftsforvaltningen og Norske Reindriftsamers Landsforbund arrangerer 8.-9. mars et seminar om energianlegg og reindrift. Seminaret holdes p? Rica hotell i Alta. Pressen inviteres til ? delta.

Arrang?rene ?nsker ? samle reindriftsut?vere, myndigheter og akt?rer i energibransjen for ? utveksle erfaringer og dr?fte viktige utfordringer ved planlegging av energianlegg i reinbeiteomr?der. Arrangementet f?lger opp et seminar med tilsvarende tema avholdt p? Svanhovd Milj?senter i Pasvik i 2005.

F?lgende tema vil bli tatt opp:
Konsesjonsbehandling av energianlegg i reinbeiteomr?der
Status for forskning p? energianleggs innvirkning p? reindrift
Erfaringer fra ber?rte reindriftsut?vere
Hvilke utfordringer opplever n?ringen?
Kj?reregler for utbygginger i tamreinland
Juridiske rammer rundt inngrep i tamreinland

Detaljer rundt seminaret og program finnes p? www.nve.no/reindriftseminar2010

Kontaktpersoner
NVE v/ Frode Johansen, tlf. 22 95 91 76
Reindriftsforvaltningen v/ Hallgeir Strifeldt, tlf. 78 45 70 28
Norske Reindriftsamers Landsforbund v/Nils Henrik Sara, tlf. 99 75 70 320000

Similar Posts