Natur

Skal lede ny olje- og gass-satsing i Norge

Skal lede ny olje- og gass-satsing i Norge
05-12-2013 13:01 Schneider Electric Norge Lars Torstveit er ansatt som ny norsk salgsansvarlig og skal bygge opp en ny avdeling i Schneider Electric. M?let er en omsetning p? mange hundre millioner kroner innen 2017.

Lars Torstveit er ansatt som ny norsk salgsansvarlig og skal bygge opp en ny avdeling i Schneider Electric. M?let er en omsetning p? mange hundre millioner kroner innen 2017.
Oslo 5. desember 2013: Schneider Electric har en sterk posisjon innen olje og gass p? verdensbasis. N? skal selskapet styrke sin posisjon i det norske markedet og har ansatt Lars Torstveit til ? lede en st?rre satsning, med l?sninger innen energidistribusjon til olje, gass og maritim n?ring. Torstveit har bakgrunn fra selskaper som Wärtsilä, ABB og Maritime Tentech.
? Schneider Electric har f?rsteklasses l?sninger for energidistribusjon og kontroll. Vi har ogs? en global tilstedev?relse slik at vi kan st?tte v?re kunder i utvikling av prosjekter og gi driftsst?tte uansett hvor prosjektet er. I Norge er vi allerede sterke p? UPS-systemer, men vi ?nsker at norske kunder skal f? bedre tilgang p? v?re ?vrige l?sninger og tjenester for olje og gass, sierLars Torstveit, Sales Manager Oil&Gas and Marine i Schneider Electric.
?kt behov i Norge
I takt med at verdens behov for energi ?ker, settes det stadig st?rre krav til petroleumssektoren om ? redusere klimautslipp. Dette gj?r at sektoren ?nsker ? drive effektivt og ? velge l?sninger som gir lavere utslipp.
Et viktig omr?de, som med ny teknologi og smarte l?sninger vil gi reduserte utslipp og kostnader for de store operat?rene, er subseasegmentet. Subsea-utbygginger er teknologisk nybrottsarbeid, men det gir totale kostnadsbesparelser og redusert kraftbehov for operat?rene p? opp til 40 prosent sammenliknet med konvensjonelle plattforml?sninger.
? Vi ser at det er et ?kt behov i Norge for kompetanse og global support p? disse omr?dene, og skal derfor bygge opp en avdeling det neste ?ret best?ende av erfarne prosjektingeni?rer og systemarkitekter. M?let er en omsetning p? mange hundre millioner kroner innen 2017, sier Runar Hanses?tre, Country President i Schneider Electric Norge.
Fremtiden er under vann
Schneider Electric har unik erfaring p? dette omr?det og skal sammen med Aker Solutions prosjektere og installere kontrollenheter med energidistribusjon p? ?sgard-feltet, som er et av de st?rste feltene p? norsk sokkel med totalt 52 br?nner. ?sgard Subsea Compression-prosjektet er det f?rste som skal plassere en str?mfordeling under vann, noe som vil gi mulighet til ? distribuere kraft til flere forbrukere.
?sgard er verdens f?rste operative felt som benytter undersj?isk gasskompresjon. Dette er n?dvendig for ? ?ke produksjonstempoet ettersom gasstrykket i reservoaret er i ferd med ? synke.
? Scheider Electric er stolte av ? v?re med p? et banebrytende prosjekt som ?sgard Subsea Compression. Subsea-l?sninger vil hjelpe v?re kunder med ? ?pne nye omr?der for produksjon og behandling av olje og gass og utnytte offshorefelter p? store havdyp, eller i arktiske, orkanutsatte omr?der. Videre kommer mulighetene for tilkobling av mindre satelittfelt. I alle disse eksemplene kan Schneider Electric bidra med unik kompetanse, sier Runar Hanses?tre.
For ytterligere informasjon:
Lars Torstveit, Sales Manager Oil&Gas and Marine, Schneider Electric Norge, tlf. 99 27 21 54
[email protected]
Runar Hanses?tre, Country President, Schneider Electric Norge, tlf. 994 17 410

[email protected]

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige l?sninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker str?mforsyning og kj?lesystemer, samt sikkerhetsl?sninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning p? 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer p? ? gj?re energi sikker, p?litelig, effektiv og gr?nn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no
Vedlagte filer
0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy