Skal vi tilpasse oss kraftsystemet, eller kraftsystemet tilpasses oss?

Ekspedisjonsleder B?rge Ousland med ekspedisjonspartner Thorleif Thorleifsson er f?rste b?t som har seilt rundt Nordpolen p? en sesong. – Skremmende, mener Ousland og p?peker at klimaendringer har gjort ekspedisjonen mulig.

Med sin 31-fots glassfiber trimaran ankommer B?rge Ousland og ekspedisjonspartner Thorleif Thorleifsson Bergen og avslutter med det sin historiske ekspedisjon. For f?rste gang i historien har en seilb?t seilt gjennom b?de nord?st- og nordvestpassasjen siden avreise 23. juni fra Frammuseet.

Ekspedisjonen har blitt gjennomf?rt i norsk tradisjon; liten, fleksibel og hurtig. Gjennomf?ringen har v?rt innovativ ved ? bruke en liten, lett og rask b?t som gikk grunt og dermed kunne trekkes opp? isen.

– Skremmende

Ousland mener klimaproblematikken m? tas p? alvor.

– Klimaendringene m? sees i et globalt perspektiv, en kald vinter i Norge er ikke nok til ? avfeie problemet. Vi skal ikke lenger enn til Island for ? se store endringer. Hos v?re naboer har det knapt v?rt sn? de siste ti vintrene. Lenger vest og i Arktis er endringene enda st?rre, understreker Ousland.

For f? ?r siden var det helt utenkelig ? gjennomf?re hele ruten i l?pet fire m?neder. Skremmende forteller Ousland og peker p? klimaendringene som grunnen til at han og Thorleif Thorleifsson har gjennomf?rt seilasen i l?pet av en kort arktisk sommer.
– Det er faktisk skremmende at det som f?r var umulig p? grunn av klima n? er mulig. Tidligere er det bare tunge st?lb?ter som har kommet seg gjennom og da har det bare v?rt en passasje som har v?rt mulig ? seile gjennom av gangen, forklarer Ousland.

– For 100 ?r siden ville det tatt hele seks ?r ? komme seg gjennom. V?r ferd er et av de klareste bevisene p? at klimaendrinene finner sted og hvor raskt de skjer.

Nye muligheter

P? den andre siden medf?rer klimaendringene nye muligheter for Norge mener Ousland.

– N? som begge passasjene er ?pne og isen trekker seg tilbake i rekordfart ?pner det for mer skipstrafikk og for utnyttelse av disse omr?dene. Norge har sterke interesser innenfor Energi, fiske, transport og territorialkrav, mener Ousland.

En lang ekspedisjon avsluttes og Ousland er stolt over ? ha gjennomf?rt seilasen.
– Selv om ekspedisjonen har et klart klimafokus, har det ogs? v?rt et stort eventyr og en vanskelig utfordring. Vi er stolte av ? ha klart ? gjennomf?re ekspedisjonen og g? i fotsporene til en stor norsk eventyr, Roald Amundsen, som kom seg gjennom de to passasjene over en periode p? flere ?r for om lag hundre ?r siden, avslutter Ousland.

B?rge Ousland og Thorleif Thorleifsson ankommer Bergen torsdag 14. oktober og videre g?r ferden til Oslo hvor b?t og mannskap legger til k ai 23. oktober. I Bergen legger Ousland til ved Hjellestad Brygge ved Flesland i 14-tiden i dag (torsdag 14.10.2010).

Vedlagte bilder kan benyttes fritt i forbindelse med ekspedisjonen i en begrenset periode p? 14 dager.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Ebbesen, kontakt for ekspedisjonen
Mob. 90 97 50 96, E-post. [email protected]

Authors
Top