Milj?teknikk

Skangass AS inng?r langsiktig avtale med SSAB EMEA AB i Borlänge.

Skangass AS har inng?tt en langsiktig avtale om leveranser av naturgass til det svenske konsernet SSAB EMEA AB i Borlänge.

Naturgassen vil erstatte fyringsolje som brensel i en av oppvarmingsovnene hos SSAB. Bruken av naturgass medf?rer at SSAB i betydelig grad minsker sine milj?utslipp i Borlänge. Eksempelvis reduseres det ?rlige utslippet av kulldioksid (CO2) med 40000 tonn. Dette motsvarer utslippet til 22000 dieselbiler som kj?rer en ?rlig distanse p? 1500 mil.
I tillegg til gassleveransen inkluderer avtalen at Skangass bygger en mottaksterminal p? SSABs industriomr?de i Borlänge. Terminalen vil eies av Skangass og oppf?res i n?rt samarbeid med SSABs egen prosjektgruppe. Terminalen vil utnytte varmtvannsfordamper koblet til det lokale fjernvarmenettet og vil v?re ferdig i andre halvdel av 2014. Distribusjonen av naturgass fra Skangass til Borlänge vil foreg? med trailere.
?Vi er sv?rt stolte og forn?yde med ? bidra til at SSAB f?r muligheten til ? g? over til et mer milj?vennlig brensel enn dagens fyringsolje?, sier Roger Göthberg, salg- og markedsdirekt?r i Skangass. ?Skangass er i sterk vekst. Denne avtalen sammen med etablering av Sveriges st?rste mottaksterminal for flytende naturgass i Lysekil er viktige steg i v?r videre utvikling i Skandinavia?, fortsetter han.
Skangass produserer LNG (Liquified Natural Gas/flytende naturgass) i sin fabrikk i Risavika, utenfor Stavanger. LNG blir distribuert via egne fart?y til distribusjonsterminaler i Skandinavia. Det er terminalen i Lysekil som vil v?re LNG-kilden for SSAB og frakten derfra vil foreg? med trailere. Skangass arbeider for ?vrig kontinuerlig med ? optimalisere sin LNG-distribusjon b?de av kostnads- og milj?messige hensyn. Det kan bety andre former for distribusjon til Borlänge i framtiden.
?Avtalen med SSAB er et resultat av den kompetansen Skangass har oppn?dd med egen produksjon, distribusjon og framfor alt tekniske kvalifikasjoner. Dette gir kundene den trygghet som kreves n?r de skal bytte energiform i sine prosesser. Vi er sikre p? at v?rt arbeid med ? utvikle LNG som framtidens energiform innenfor industri- og marinmarkedet vil f?re til at flere industrier f?r ?ynene opp for naturgass?, avslutter Göthberg.
—————————————————————————————————————————————
For mer informasjon, kontakt:
Tor Morten Osmundsen, administrerende direkt?r Skangass, Tlf.: +47 416 85 771
Roger Göthberg, salg og markedsdirekt?r Skangass, Tlf.: +46 768 311312
Foto: SSAB, fotograf: Pär K Olsson

Skangass AS provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel, train or truck. Skangass also manage a distribution terminal located in Fredrikstad, Norway where from natural gas are distributed via a local grid and LNG are distributed via tank truck to customers in both Norway and Sweden.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Environmental Product Manager   #FTSE   #Konica Minolta Inc   #Sandra Luttert