Klimasp?rsm?l

Slik fungerer systemet med klimakvoter

Forbrukerombudet har utarbeidet en veiledning for bruk av p?stander som kliman?ytral og lignende i markedsf?ring. P? www.sft.no/co2 selger SFT klimakvoter som oppfyller kravene Forbrukerombudet stiller i veiledningen.
Den nye veiledningen fra Forbrukerombudet skal hindre at forbrukerne blir villedet. Den skal ogs? p?virke n?ringsdrivende til ? f?lge bestemmelsene i markedsf?ringsloven.
M? ha plan for utslippskutt
For ? kunne bruke p?stander om at et produkt eller en virksomhet er kliman?ytral, m? den n?ringsdrivende kunne dokumentere at virksomheten har en plan for hvordan den skal redusere utslippene av klimagasser.
Planen m? oppdateres og verifiseres av en uavhengig tredjepart minst hvert andre ?r.
De n?ringsdrivende m? kj?pe kvoter for de utslippene de ikke klarer ? unng?. De m? kunne dokumentere at disse kvotene er slettet slik at de ikke kan selges videre.

SFT sletter kvoter: I SFTs nettbutikk for kj?p av klimakvoter p? www.sft.no/co2 f?r du automatisk et sertifikat som bekrefter at vi sletter kvotene du har kj?pt i det offisielle kvotesystemet.
0000

Similar Posts