milj?

Slutt p? ?siste opprop?

Etter tilbakemeldinger fra ansatte og passasjerer ved Oslo Lufthavn er det bestemt ? gj?re flere tiltak for ? redusere st?yniv?et i terminalen. Ett av dem er ? slutte med siste opprop av passasjerer.
– Det er en utfordring med mye st?y fra opprop i terminalen, og situasjonen er belastende for b?de reisende og ansatte. Denne tilbakemeldingen blir n? tatt p? alvor, og det installeres et helt nytt oppropssystem. Med s? mye trafikk vi har p? Oslo Lufthavn har ?siste opprop? blitt en st?ykilde fremfor en god informasjonkilde, sier direkt?r for Terminaltjenester Knut Holen.
Redusert st?ybilde
I samarbeid med b?de flyselskaper og handlingselskaper installeres det et automatisk oppropsystem, som blant annet tilrettelegger for opprop fra gate kun i det n?re gateomr?det og ikke over hele terminalen. I den forbindelse vil ?siste opprop? av passasjerer bli borte.
– Det vil n? bli et betydelig redusert st?ybilde, som vil gi en bedre reiseopplevelse for passasjerene og en bedre arbeidshverdag for de ansatte, sier Holen.
God informasjon til de reisende
Det nye automatiske systemet vil ogs? gj?re boardingprosessen mer effektiv, og p? sikt er m?let bedre punktlighet, til glede for reisende og flyselskap.
I stedet for st?yende opprop vil ?stille? informasjonskanaler tas mer i bruk.
– Det er de reisendes ansvar ? komme seg om bord i flyet til oppsatt tid, men vi vil gj?re det vi kan for at alle f?r den informasjonen de trenger. Derfor vil vi kompensere for oppropet med generell informasjon p? skjermer, monitorer, p? OSL-appen og innsjekkautomater. I tillegg f?r reisende allerede god informasjon fra flyselskapet, eller reiseoperat?ren de reiser med, avslutter Holen.

Oslo Lufthavn AS eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 23 millioner reisende og mer enn 230 000 flybevegelser per ?r. Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor.5380

Similar Posts