Natur

Sluttleveranse fra Schneider Electric for det teknologisk innovative subsea kompressor-prosjektet p? ?sgard-feltet

Oslo, 17. januar 2014: Schneider Electric leverte nylig etter planen de tre enhetene for energidistribusjon og -kontroll (Control Power Distribution Units, CPDU) p? undervannskompressor-stasjonen p? ?sgard-feltet. To enheter vil installeres p? havbunnsrammen, mens den tredje vil v?re tilgjengelig som en reserve. CPDU-ene p? ?sgard vil f?re kraft til verdens f?rste undervannsstasjon for gasskompresjon.
Schneider Electric vant denne kontrakten i juni 2011 fra Aker Solutions. Prosjektet gikk ut p? ? prosjektere og installere undervanns-CPDU-ene for kompressorstasjonen som ligger p? havbunnen til ?sgard-feltet. Feltet ligger p? Haltenbanken i Norskehavet rundt 200 kilometer utenfor kysten av Nord-Tr?ndelag p? dybder fra 240 til 310 meter. ?sgard er blant de st?rste feltene p? den norske delen av kontinentalsokkelen med totalt 52 br?nner. Feltet driftes av Statoil med partnere som ENI, Exxon Mobil, Petoro og Total.
CPDU-l?sningen omfattet prosjektering og montering i tillegg til spesifikke studier om tilgjengelighet, termisk og mekanisk driftssikkerhet samt elektromagnetisk kompatibilitet. Dette, i tillegg til prosjekteringen, st?r for en betydelig del av kontraktsbel?pet.
Utvalget av elektroniske komponenter var viktig. Hver komponent m? best? det strenge teknologiske kvalifikasjonsprogram i henhold til ISO 13628-6-standarden om kontrollsystemer for undervannsproduksjon. ISO-standarder forutsetter sjokk-, vibrasjons- og temperaturtesting.
I 2012 ble alt utstyr til CPDU-ene kvalifisert innen tidsfrist. Den vellykkede testingen var forutsetningen for ? starte produksjonen av den f?rste enheten.
Det tok to ?rs konseptuelt og detaljert teknisk arbeid for ? skape denne innovative l?sningen. De tre CPDU-ene ble produsert i Frankrike med 100 % sporbarhet p? hele produksjonsprosessen.
De er n? blitt levert til Aker Solutions? anlegg i Egersund, hvor integreringen av det mekaniske, elektriske og automatiseringsdelen samt sluttester av den komplette subsea-enheten har funnet sted i samarbeid med Aker Solutions.
Subsea kompressor-stasjonen p? ?sgard feltet fikk ONS 2012s innovasjonspris. Prosjektet styres av Statoil og undervannsstasjonen er prosjektert og bygget av Aker Solutions Norge.
For ytterligere informasjon:
Lars Torstveit, Sales Manager Oil&Gas and Marine Schneider Electric Norge, tlf. 99 27 21 54
[email protected]

Schneider Electric: Make the Most of Your Energy
Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige l?sninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker str?mforsyning og kj?lesystemer, samt sikkerhetsl?sninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning p? 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer p? ? gj?re energi sikker, p?litelig, effektiv og gr?nn: Make the most of your energy. www.schneider-electric.com/no
Vedlagte filer
0000

Similar Posts